Toimenpidelupa ja -ilmoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupaa sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Ilmoitusmenetteluä sovelletaan merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen rakennus- tai toimenpideluvan asemasta.

Ilmoituksenvaraiseen työhön voi ryhtyä 14 vuorokautta sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan kirjallisen rakentamisilmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusilmoitukseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset toimenpiteen sijainnista, laajuudesta ja laadusta sekä tarvittaessa selvitys naapurin kuulemisesta.

Rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos yleisen edun tai naapurin oikeusturvan kannalta on tarpeen.

Ilmoitus raukeaa, jollei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen tekemiisestä. Aika lasketaan siitä alkaen, kun ilmoituksen jättämisestä on kulunut 14 vuorokautta.

Toimenpideluvan hakemisesta tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta määrätään kunnan eri alueilla Lupajärjestelmät -taulukon mukaisesti.

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja
Ulla Kettunen
p. 050 428 5079
etunimi.sukunimi@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella)


Tarkastusinsinööri
Irene Pieviläinen
p. 050 061 2310
etunimi.sukunimi@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella)


Lupavalmistelija
Tapani Karhapää
p. 0400 979 260
etunimi.sukunimi@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella)