Työllistäminen

Kontiolahden kunta työllistää noin 40 henkilöä, joista muutama on oppisopimuskoulutettavia. Työllistettävät ovat kontiolahtelaisia tai kotoutettavia, joiden asuinkunta on Kontiolahti.

Työllistäminen
Työllistetyn työjakson pituus vaihtelee työllisyyssäädösten ja työvoimatoimiston linjausten mukaisesti. Keskimääräinen palkkatyöjakso on kuusi kuukautta ja oppisopimuskoulutuksessa 2 - 3 vuotta. Työllistettävän työaika on 85 prosenttia tehtävänimikkeen mukaisesta säännöllisestä työajasta. Velvoitetyöllistettävän palkkatyöjakso on kuusi kuukautta ja työaika on kokoaikaista. Työllistämisessä etusijalle asetetaan nuoret työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät.

Palkkatukipaikat
Palkkatukipaikat laitetaan hakuun työvoimatoimiston kautta sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu ja tulee täytettäväksi. Työvoimatoimisto lähettää työhön osoituksia asianomaisen alan tehtäviä hakeneille tukiehdot täyttäville henkilöille.

Avoimet palkkatukipaikat näkyvät vain te-toimiston järjestelmässä.


Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla kursseilla. Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella pääasiassa samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Oppisopimus-koulutus tarjoaa lisäksi laajat mahdollisuudet ammatilliseen lisäkoulutukseen. Myös yrittäjillä on mahdollisuus kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutettavat ovat kontiolahtelaisia, joilla ei ole aikaisempaa ammatillista koulutusta. Muita valintaperusteita ovat muun muassa henkilön soveltuvuus kyseiselle ammattialalle, työttömyys ja työnhakijana olo. Oppisopimukset edellyttävät ohjaavan kouluttajan nimeämistä työpaikalle.

Yhteystiedot

Henkilöstöpäällikkö
Milla Paasu
p. 040 594 8713
milla.paasu@

kontiolahti.fi