Työllisyyspalvelut

Kontiolahden kunnassa on työvoimahallinnon kautta 40 palkkatukipaikkaa eli vuoden aikana kunta työllistää noin 80 eri henkilöä. Työllistymiskohteet ovat kunnan eri toimialoilla. Työllistämisjakso on kuusi kuukautta.

Työkokeilupaikka tarjotaan 20 työttömälle.

Pitkäaikaistyöttömiä työllistetään kunnan määräaikaisiin sijaisuuksiin.

Vuonna 2016 on avoinna kaksi oppisopimuskoulutuspaikkaa. Oppisopimuspaikkojen
sijoittumista määriteltäessä otetaan huomioon kunnan oma työvoiman
tarve, tulevaisuuden työllisyystilanne sekä työttömän työnhakijan soveltuvuus
alalle. Oppisopimuskoulutettavien edellytetään olevan kontiolahtelaisia (kotikunta
31.12.2015), joilla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa. Poikkeuksellisesti
oppisopimukseen voidaan hyväksyä henkilö, jolla on aikaisempi ammattitutkinto. Näissä tapauksissa aikaisemman ammattitutkinnon tulee olla pohjana tulevalle oppisopimuksen kautta tavoitellulle tutkinnolle. Muita valintaperusteita ovat muun muassa henkilön soveltuvuus kyseiselle ammattialalle, työttömyys ja työnhakijana olo. Oppisopimuskoulutus on mahdollista vain silloin, kun henkilöllä on käytettävissään palkkatukioikeutta. Oppisopimukset edellyttävät ohjaavan kouluttajan nimeämistä työpaikalle.

Yhteystiedot

Henkilöstöpäällikkö
Milla Paasu
p. 040 594 8713
milla.paasu@
kontiolahti.fi

 

Virpi Kettunen
Työllisyyskoordinaattori
p. 050 571 2116
virpi.kettunen@
kontiolahti.fi