Työllisyyspalvelut

Kontiolahden kunnan työllisyyspalvelut tarjoavat tukea ja ohjausta työttömien työnhakijoiden palvelutarpeiden kartoittamisessa sekä ohjaamisessa oikeiden palveluiden piiriin. Kunnan työllisyyskoordinaattorin tarjoama tuki aktivointitoimenpiteissä oleville varmistaa yksilöllisen jatkopolun löytymisen kullekin työttömälle.

Kunnassa on työvoimahallinnon ja työllisyyshankkeiden kautta 40 palkkatukityöpaikkaa kuukausitasolla eli vuoden aikana kunta työllistää noin 80 eri henkilöä. Työllistämisjakso on yleensä kuudesta kahdeksaan kuukautta, jotta työssäoloehto täyttyy. Palkkatuella työllistäminen pitää sisällään myös oppisopimuskoulutettavat. Pitkäaikaistyöttömiä työllistetään myös kunnan määräaikaisiin sijaisuuksiin. Kunta tarjoaa vuosittain kesätyöpaikan n. 120 koululaiselle ja opiskelijalle.

Urasuunnittelua tai työmarkkinoille palaamista tukeva työkokeilupaikka voidaan tarjota joko kunnan työyksikössä, tai yritykseen tai yhdistykseen. Lisäksi kunnan yksiköissä, työtoimintakeskuksessa tai yhdistyksessä voi olla kuntouttavassa työtoiminnassa 1-4 päivänä viikossa.

Työllisyyskoordinaattorin tuki on palkkatukityössä, työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien käytössä. Työllisyyskoordinaattorilta saat tukea myös mm. työn hakemisesta avoimilta työmarkkinoilta, hakeutumisessa koulutuksiin ja vaikkapa terveystarkastuslähetteen työttömien terveystarkastukseen.

Otathan rohkeasti yhteyttä, jos haluat aktivoitua, työllistyä tai selvittää koulutusmahdollisuuksiasi!

Lue Kontiolahden kunnan työllisyysohjelma tästä.

Yhteystiedot

Henkilöstöpäällikkö
Milla Paasu
p. 040 594 8713
milla.paasu@
kontiolahti.fi

 

Virpi Kettunen
Työllisyyskoordinaattori
p. 050 571 2116
virpi.kettunen@
kontiolahti.fi

 

Facebook: Kontiolahden Työllisyyspalvelut