Työllisyyshankkeet

Kunta osallistuu useaan työllisyyshankkeeseen, joiden avulla mm. yhdistyksiin työllistyminen on mahdollista ja työllistyvät henkilöt saavat työvalmennusta työn aikana hankkeista.

 

Kajo-keskus - hanke 2016 – 2018

Kajo-keskus projektin päätavoitteena on työttömien työllistymisen edistämiseksi nostaa yhdistysten osaamista työllisyyspalvelujen tarjoajina ja tarjota työhön ja koulutukseen valmennusta yhdistyksen palkkatuetulle työntekijälle.

Kajo-keskus antaa yhdistyksille ohjausta, neuvontaa, koulutusta ja tuki- palveluita, jotta niiden on mahdollista työllistää pääasiassa yli 300 päivää työttömän olleita. Kajo-keskus koordinoi, kouluttaa, tiedottaa ja toimii yhteyskeskuksena Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten ja ESR- hankkeiden kesken ja lisää työllistäjien ja kuntien yhteistyötä. Hankkeessa kehitetään yhdistyksissä palkkatukityössä olevien henkilöiden työvuoden aikaista ohjausta, työtaitojen ja työelämätaitojen vahvistamista ja heidän poluttamistaan muihin työtehtäviin. Kajo-keskus toimii koko Pohjois-Karjalan alueella. Määrällisenä tavoitteena on hoitaa kontiolahtelaisen yhdistyksen 5 - 10 vaikeasti työllistyvän henkilön palkkatukiasiat.

Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.


Ohjaamo 2.0 – hanke sekä Ohjaamo 2.0 –rinnakkaishanke 2015-2017

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille tarkoitettu matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa monialaista tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea elämän eri osa-alueille. Lähettävää tahoa ei tarvitse olla, vaan nuori voi ohjautua itse Ohjaamoon. Ohjaamo-toiminnalla edistetään koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Ohjaamon yhteistyöverkostoa ovat mm. viranomaistahot, oppilaitokset, työpajat, kolmannen sektorin toimijat ja yritykset.

Rinnakkaishankkeen kautta on mahdollista mm. saada palkkatukea työllistymiseen ja päästä ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Projektia hallinnoi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä.


Kaiku –rinnakkaishanke 2016-2017

Työvoimapoliittinen rinnakkaishanke hankkii Kaiku – kehittämishankkeen kohderyhmän tarvitseman palkkatuen ja työvoimakoulutuksen.

Hankkeessa kehitetään toimintamallia räätälöityjen kuntoutus-, koulutus- ja työllisyyspolkujen rakentamiseksi heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan jaksoihin ja palkkatuettuun työhön voidaan yksilöllisesti räätälöiden yhdistää ammatillisten osatutkintojen suorittamista työvoimakoulutuksena tai omaehtoisena koulutuksena. Työtehtäviä voidaan myös opinnollistaa. Maahanmuuttajien ammatillista osaamista tehdään näkyväksi ja heidän tietämystä suomalaisesta työelämästä ja -kulttuurista sekä suomen kielen taitoa lisätään kielivalmennuksella.

Hankkeen ensisijaista kohderyhmää ovat 30–54-vuotiaat pitkään työttömänä olleet henkilöt, jotka tarvitsevat tukea edetäkseen työllisyyspolulla sekä työmarkkinoiden käytettävissä olevat turvapaikanhakijat ja oleskeluvan saaneet maahanmuuttajat.

Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.


Pohjois-Karjalan Liikunta ry on hakenut uutta työllisyyshanketta, johon kunta on rahallisesti sitoutunut. Hankkeessa on tarkoitus jatkaa päättyvän työllisyyshankkeen toimintamallia työllistämisessä liikuntapuolen yhdistyksiin tarjoten vahvaa työvalmennusta työssäoloaikana.


Pohjois-Karjalan Kansanterveyden Keskus on myös hakenut hanketta, jonka kohderyhmää ovat pitkään työttömänä olleet ja tavoitteena on heidän työ- ja toimintakykynsä vahvistaminen.

Web sisällön esitys

Yhteystiedot

Henkilöstöpäällikkö
Milla Paasu
p. 040 594 8713
milla.paasu@
kontiolahti.fi