Vanttu Kirkonkylän koulu

 

Mitä se on?

- toimintamme on yhteistyötä kodin ja koulun välillä!
- koulutyöhön ja kasvatukseen liittyvien ajankohtaisten asioiden pohdiskelua ja niihin vaikuttamista!
- koulun ja kodin yhteisten tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista yhdessä koulun henkilökunnan kanssa esim. urheilutapahtumat, toimintapäivät!
- oppilaiden (lastemme) virkistäytymis- ja harrastustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen esim. luokkaretket, kerhot, konsertit ja discot!
- vanhempien kasvatustyön tukeminen erilaisin keinoin esim. kasvatusaiheiset luennot!

Yhteystiedot

Kirkonkylän koulu
Koulukuja 2
81100 Kontiolahti

Rehtori
Juha Rytkönen
p. 050 428 5102
juha.rytkonen@
kontiolahti.fi