Voimassa olevat rakennuskiellot

Kontioranta (entinen kasarmialue):
Asemakaavan hyväksymisestä johtuva, maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentissa tarkoitettu rakennuskielto ja siihen liittyvä 128 §:ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus on voimassa Kontiorannan asemakaava-alueella  (ent. kasarmialue) siihen saakka kunnes kunnanvaltuuston kaavaa koskema hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Valitusaika päättyy 30.6.2017.

Kontioranta, entinen varuskunnan asuinalue: 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 5.6.2017 määrännyt MRL 201 §:n mukaisesti Kontiorannan asemakaavalaajennuksen vanhalle varuskunnan asuntoalueelle tulemaan voimaan lukuun ottamatta valituksen kohteena olevaa rantaan rajoittuvaa AO-korttelia 718. Alueelta, jolta on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kaava tullut voimaan, on rakennus- ja toimenpidekielto kumoutunut. Kielto on jäänyt voimaan AO-korttelin 718 osalta edelleen voimaan (kartta).

Lehmo:
Ympäristölautakunta päätti 12.12.2014 täsmentää 29.10.2014 ja 4.11.2014 tekemäänsä päätöstä rakennuskiellosta siten, että rakennuskielto ei koske olemassa olevien asuinrakennusten talousrakennuksia. Näitä saa jatkossakin rakentaa normaalilla rakennusluvalla. Rakennuskielto on astunut voimaan 29.10.2014 ja se koskee seuraavia tiloja tai osia niiden alueista: 1:5, 1:25, 1:36, 1:40, 1:42, 2:13, 2:26, 2:103, 2:104, 2:131, 2:144, 2:145, 5:33, 5:34, 5:56, 6:11,6:27, 6:28, 6:29, 6:30, 6:31, 8:31, 8:45, 8:46, 8:64, 8:65, 8:68, 8:81, 8:83, 8:93, 8:94, 8:95, 8:96, 9:13, 9:14, 9:39, 9:73, 21:8, 21:15, 21:16, 21:132, 21:150, 21:151, 22:69, 22:78, 22:79, 22:131, 22:132, 22:139, 32:3, 32:4 ja 878:4 (kartta).

 

Sivu päivitetty 15.6.2017

Yhteystiedot

Kaavoituksen asiakaspalvelu
kaavoitus@
kontiolahti.fi

Maankäyttöpäällikkö
Marja-Liisa Sykkö
p. 0400 491 791
marja-liisa.sykko@
kontiolahti.fi
 

Suunnitteluavustaja
Leena Sipilä
p. 0400 621 001
leena.sipila@
kontiolahti.fi

Maankäytön suunnittelija
Maija Parikka
p. 050 566 6973
maija.parikka@
kontiolahti.fi

Toimistosihteeri
Pirjo Törrönen
p. 0400 588 868
pirjo.torronen@
kontiolahti.fi