Yksityinen päivähoito

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on kunnan myöntämä tuki, jota perhe voi hakea silloin, kun päivähoidon valintaoikeuden piiriin kuuluvan lapsen vanhemmat valitsevat kunnallisen päivähoitopaikan sijasta yksityisen palveluntuottajan järjestämän päivähoidon. Varhaiskasvatuksen palveluseteli koskee vain varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusoikeutta. Palveluntuottajan tulee olla kunnan hyväksymä ja valvoma. Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut. Palveluseteli maksetaan palvelun tuottajalle perheen hakemuksesta.

Tärkeää muistaa palvelusetelistä


Palvelusetelin hakeminen
Palveluseteliä haetaan varhaiskasvatuksen palvelusetelihakemuslomakkeella sen jälkeen, kun perhe on tehnyt palvelusopimuksen yksityisen päiväkodin tai perhepäivähoitajan kanssa. Jokaiselle lapselle täytetään oma palvelusetelihakemus Daisynet:in kautta osoite https://kontiolahti.daisynet.fi/eDaisy


Palvelusetelin omavastuun määräytyminen
Asiakkaan omavastuuosuus määritellään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan ja on sama kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille samoin kuin kunnallisia maksuja määrättäessä. Varhaiskasvatuksen päällikkö myöntää palvelusetelin, päätös lähetetään tiedoksi huoltajille ja palveluntuottajalle. Palveluntuottaja perii vanhemmilta palvelusetelin omavastuuosuuden (päivähoito-maksun). Palveluntuottaja voi periä asiakkaalta lisämaksua (esim. retket), kuitenkin enintään 20 €/kk. Palveluntuottajan on määriteltävä lisämaksut asiakkaan kanssa tehtävässä palvelusopimuksessa.


Palvelusetelin arvo tarkistetaan, jos

  • lapsi täyttää 3 vuotta
  • perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %)
  • perhekoossa tapahtuu muutos, esimerkiksi huoltajuus muuttuu
  • perheeseen syntyy uusi jäsen tai joku lapsista täyttää 18 vuotta
  • hoidon tarve muuttuu

Liitteet
Palvelusetelin myöntämiseksi ja arvon määrittämiseksi hakemuksen liitteenä tulee olla tuloselvityslomake ja tulotiedot, yrittäjiltä lisäksi viimeisen verotuksen mukainen verotodistus sekä kopio palvelusopimuksesta.


PALVELUSETELIN ARVOT 1.8.2018 ALKAEN
Palvelusetelin arvossa on huomioitu varhaiskasvatuslain mukainen lapsen oikeus 20h/viikossa varhaiskasvatukseen. Perheen omavastuuosuus muodostuu vähentämällä varhaiskasvatuksen asiakas-maksulain mukainen tulosidonnainen maksu palvelusetelin arvosta.
Esimerkkilaskelma palvelusetelin arvon määrittämisestä, yli 3-vuotias kokopäivähoidossa päiväkodissa: 780,00 – 290,00 asetuksen mukainen hoitomaksu = palvelusetelin arvo.

 

Koko-pvhoito, yli 5 h/pv, 21 pv/kk

Osapv-hoito, enint. 5 h/pv, 21 pv/kk 70 %

Kokopv-hoito, enint. 11 pv/kk 60 %

20 h/vko 50 %

1-10 pv/kk 50 %

Päiväkoti, yli 3-v. 782 548 469 391 391
Päiväkoti, alle 3-v 1251 876 751 626 626
Perhepäivähoito 640 448 384 320 320
Ryhmäperhepäivähoito 685 480 410 343 343

 

Palvelusetelin arvossa on huomioitu varhaiskasvatuslain mukainen lapsen oikeus 20h/viikossa varhaiskasvatukseen. Perheen omavastuuosuus muodostuu vähentämällä varhaiskasvatuksen asiakas-maksulain mukainen tulosidonnainen maksu palvelusetelin arvosta.
Esimerkkilaskelma palvelusetelin arvon määrittämisestä, yli 3-vuotias kokopäivähoidossa päiväkodissa: 780,00 – 290,00 asetuksen mukainen hoitomaksu = palvelusetelin arvo.

Palvelusetelipalvelujen sääntökirja

 

Yksityisen hoidon tuki
Yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on varhaiskasvatusoikeuden piiriin kuuluva alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja, jonka kunta on hyväksynyt.
Lapsen vanhemmat hakevat yksityisen hoidon tukea Kelasta ja se maksetaan palvelun tuottajalle.

Yksityisen hoidon kuntalisä
Kontiolahden kunta maksaa perheen hakemuksesta yksityisen palvelun tuottajalle (työsopimussuhteiselle ja perheen kotiin palkatulle henkilölle). Yksityisen hoidon kuntalisää voi hakea myös sähköisesti. Sähköisen hakemuksen täyttö edellyttää palveluun tunnistautumista joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Kuntalisän arvo määritellään tuloharkintaisesti soveltaen käytössä olevaa maksutaulukkoa.

Kuntalisän arvoa määriteltäessä yksityisen perhepäivähoidon kuukausimaksuksi on hyväksytty kokopäivähoidossa 593 €, osapäivähoidossa 415 € ja enint. 11 pv/kk 356 €.

Enintään 5 pv/kk kestävän päivähoidon tarve on tilapäisesti annettavaa hoitoa eikä se oikeuta yksityisen hoidon tukeen eikä kuntalisään.

Kuntalisän arvo määritellään esim. yli 3-vuotiaan kokopäivähoidossa seuraavasti:

Perhepäivähoito: 593 € - (kelan myöntämä yksityisen hoidon tuki+asetuksen mukainen päivähoitomaksu) = kuntalisä

Hoidontarve ja hoitomuoto määritellään kuntalisän myöntämisvaiheessa.

Perhe toimii työnantajana ja vastaa työnantajan kustannuksista ja  vastuuvakuutuksista.


Yksityiset päiväkodit Kontiolahden kunnassa

Touhula Kontiolahti
Puutarhatie 7
81100 Kontiolahti
p. 050 338 8087

Päivähoito - Ronja
Iiksenraitti 4, 80910 Kulho
p. 044 277 0695

Päiväkoti Taikametsä
Kruununtie 2, 80710 Lehmo
p. 040 968 7771

Päiväkoti Kymppi Oy
Kympintie 12, 80710 Lehmo
p. 044 366 5510

Päiväkoti Vellikello
Selkientie 33 a, 81235 Lehtoi
p. 044 727 1098

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen päällikkö
Piia Silventoinen-Litja
p. 040 809 6797
piia.silventoinen-litja@
kontiolahti.fi

Toimistosihteeri
Marjatta Myyry
p. 050 437 3426
marjatta.myyry@
kontiolahti.fi

Toimistosihteeri
Tiina Hiltunen
p. 050 365 5502
tiina.hiltunen@
kontiolahti.fi