Ajankohtaista varhaiskasvatuksesta

Tärkeä tehtävämme on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Toimimme siten, että opeteltavat tiedot ja taidot vahvistavat tasa-arvoa sekä lapsesi osallisuutta ja aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

Toiminnassamme noudatamme varhaiskasvatuslakia ja -suunnitelmaa, jonka tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä. Edistämme laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa. Toiminnassamme painotamme positiivista pedagogiikkaa, lapsesi vahvuuksien tukemista ja liikunnallisuuteen ohjaamista.

Voimme järjestää lapsellesi toiminnan kunnallisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa, avoimessa varhaiskasvatuksessa tai yksityisessä päiväkodissa. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada 20 tuntia viikossa varhaiskasvatusta. Laajempi oikeus on mahdollista silloin kun huoltajat ovat kokoaikaisesti työssä, päätoimisia opiskelijoita, yrittäjiä tai se on muuten perusteltua lapsen tai perheen tukemiseksi.

Ota yhteyttä:

PIIA SILVENTOINEN-LITJA

VARHAISKASVATUKSEN PÄÄLLIKKÖ
040 809 6797
piia.silventoinen-litja@kontiolahti.fi