Ympäristölautakunta

kuva

Takana: Marja-Leena Pihlatie, Kirsi Piiparinen, Minna Pakarinen, Heikki Reimasto, Jenni Toppi,
Juha Pakarinen ja Satu Huttunen
Edessä: Mika Kontkanen ja Pekka Ahlholm

Ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n tarkoittamana kunnan rakennusvalvontaviranomaisena. Lisäksi lautakunta huolehtii, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muille viranomaisille:

  • rakennustoiminnan valvomisesta kunnassa ja muista rakennus- ja maankäyttölaissa ja rakennus- ja maankäyttöasetuksessa ja muissa säädöksissä rakennuslupaviranomaiselle säädetyistä tehtävistä
  • ympäristönsuojeluviranomaiselle kuntien ympäristönsuojelun hallintoa koskevan lain sekä muissa säädöksissä määrätyistä tehtävistä
  • kunnanhallituksen apuna elinympäristön kehittämisestä ja suojelusta, luonnonvarojen käytön ohjaamisesta, maankäytön suunnittelusta sekä kartasto- ja kiinteistöteknisistä, kiinteistöjen hankintaan ja muodostamiseen liittyvissä tehtävistä
  • kunnan asunto-olojen kehittämisestä ja hoidosta sekä aravalain mukaisista tehtävistä
  • leirintäalueviranomaiselle kuuluvista tehtävistä.


Puheenjohtaja Ahlholm Pekka
Porolantie 2, 80770 Kontiolahti as.
pekka.ahlholm@kontiolahti.fi
p. 0400 393 666

Varapuheenjohtaja Kontkanen Mika
Kuusojantie 43, 81220 Jakokoski
mika.kontkanen@kontiolahti.fi
p. 050 347 6528

Jäsenet
(Toppi Jenni 9.12.2013 saakka)
Kuusela Minna 9.12.2013 alkaen
Suoniementie 6 A, 80850 Paihola
minna.kuusela@kontiolahti.fi
p. 050 490 5143

Pakarinen Minna
Pöllönvaarantie 2, 80910 Kulho
miripakarinen@saunalahti.fi
p. 050 300 8204

Pakarinen Juha
Torpparintie 13, 80710 Lehmo
jkpakarinen@gmail.com
p. 050 339 9582

Pihlatie Marja-Leena
Kyykäntie 11, 81100 Kontiolahti
marjaleena.pihlatie@gmail.com
p. 044 073 8007

(Reimasto Heikki 9.6.2014 saakka)
Nykänen Markku 9.6.2014 alkaen
Koivurannantie 4 A, 80770 Kontiolahti as.
markku.nykanen@kontiolahti.fi
p. 044 936 7004

Huttunen Satu
Koivurannantie 50, 80770 Kontiolahti as.
satu.huttunen@kontiolahti.fi
p. 040 183 4366

Piiparinen Kirsi
Suontauksentie 56, 81220 Jakokoski
kirsi.piiparinen@jns.fi
p. 050 506 7464

Kunnanhallituksen edustaja v. 2015 - 2016
Puumalainen Jukka