Ympäristölautakunta

Hallintosäännön 9 §:n mukaan ympäristölautakunnassa on 7 jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Ympäristölautakunta valitaan kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakunnan toimialana on ympäristön suojelu, sekä rakennus- ja maa-ainesvalvonta.

Ympäristölautakunnan tehtävä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä.

Ympäristölautakunta toimii lainsäädännön tarkoittamana rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta.


Puheenjohtaja Ahlholm Pekka
Vasutie 10, 80710 Lehmo
pekka.ahlholm@kontiolahti.fi
p. 0400 393 666

Varapuheenjohtaja Kontkanen Mika
Kuusojantie 43, 81220 Jakokoski
mika.kontkanen@luukku.com
p. 050 347 6528

Jäsenet:
Nesterinen Tiina
Pirkkasentie 5, 80710 Lehmo
tiinanesterinen@gmai.com
p. 050 533 0705

Mustonen Sakari
Katintie 11, 80510 Onttola
sakari.mustonen@suomi24.fi
p. 040 586 0656

Kähkönen Jonna
Mönnintie 57 b, 81230 Mönni
jekahkonen@gmail.com
p. 050 402 9430

Romppanen Taisto
Ylä-Katajavaarantie 18, 81120 Katajaranta
taisto.romppanen@gmail.com
p. 040 732 1858

Hakola Heidi
Mustavaarantie 15, 81235 Lehtoi
heidi.hakola@selkie.fi
p. 045 851 4974