Ympäristölupa

Toimintaan, josta saattaa aiheutua vähäistä suurempaa ympäristöhaittaa, tulee hakea ympäristölupa. Laitokset tai toiminnot, jotka tarvitsevat ympäristöluvan, on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksessa ja ympäristönsuojelulaissa. Lisäksi ympäristölupaa saattavat tarvita ne toiminnot, jotka aiheuttavat pysyvää kohtuutonta haittaa naapurustolle.

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi