Sisältöjulkaisija

angle-left Kaavoituskatsaus 2023-2024

Kaavoituskatsaus 2023-2024

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Tavoitteena on mm. edistää kuntalaisten tiedonsaantiedellytyksiä ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.

 

Kunnanhallitus on 13.11.2023 § 237 hyväksynyt kaavoituskatsauksen vuosille 2023-2024. Kaavoituskatsauksen pääset lukemaan täältä: KAAVOITUSKATSAUS 2023-2024