Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahden yhtenäiskoulut edistyvät vaiheittain

Kontiolahden yhtenäiskoulut edistyvät vaiheittain

Kontiolahden kunnan yhtenäiskouluhankkeet menevät vaiheittain eteenpäin. Nyt ensimmäisessä vaiheessa kunnassa on keskitytty kirkonkylän yhtenäiskoulua varten rakennettavan uudisrakennuksen hankesuunnitteluun, jotta Kirkonkylän koulun oppilaat pääsevät väliaikaistiloista mahdollisimman pian pois.

Kirkonkylän yhtenäiskoulun hanketyöryhmä on valmistellut hankesuunnitelman, jota tekninen lautakunta ja sivistyslautakunta käsittelevät ensi viikolla. Lehmon yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaan liittyvät selvitykset ovat vielä kesken, ja suunnitelma valmistuu myöhemmin kevään aikana.

Kirkonkylän yhtenäiskoulusta rakennetaan hankesuunnitelman mukaan moderni oppimisympäristö, joka täyttää uuden opetussuunnitelman vaatimukset. Tavoitteena on turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö, jossa on joustavat tilaratkaisut.

Kirkonkylän yhtenäiskoulusta muodostuu valmistuessaan kirkonkylän alueen esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden lähikoulu. Se toimii kunnan laajan kyläkouluverkon eli seitsemän kyläkoulun kaikkien oppilaiden opiskelupaikkana yläkouluikäisenä. Olemassa olevat koulukuljetusreitit kyliltä kirkonkylälle säilyvät ja antavat mahdollisuuden kontiolahtelaisille nuorille jatkaa halutessaan opintojaan kunnan omassa lukiossa.

Osana yhtenäiskoulujen suunnittelua pedagoginen koordinaatioryhmä edistää yhtenäisen perusopetuksen kehittämistyötä, johon myös koko perusopetuksen henkilöstö on osallistunut. Yhtenäiskoulujen myötä Kontiolahden esi- ja perusopetuksessa otetaan käyttöön uudistuva pedagoginen toimintamalli. Pedagogiset linjaukset kiteytyivät viiteen teemaan: yhteis- ja samanaikaisopetus, yhtenäinen koulupolku, avoin lähikouluperiaate, ilmiöpohjainen ja tutkiva oppiminen sekä Liikkuva koulu.

Kontiolahden kunnanvaltuusto päätti kahden yhtenäiskoulun perustamisesta kirkonkylälle ja Lehmoon viime vuoden lokakuussa. Yhtenäiskoulujen on tarkoitus aloittaa toimintansa syksyllä 2023.

Kirkonkylän yhtenäiskoulun hankesuunnitelma on Kontiolahden kunnan teknisessä lautakunnassa 28.1. ja sivistyslautakunnassa 29.1. Asia on kunnanhallituksen päätettävänä 3.2., jonka jälkeen se viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi 10.2.