Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahti loi kasvun mahdollisuuksia vuonna 2018

Kontiolahti loi kasvun mahdollisuuksia vuonna 2018

Kontiolahden kunta rakensi viime vuonna pohjaa tuleville vuosille. Kunnassa hyväksyttiin mahdollistava kasvustrategia ja maapoliittinen ohjelma. Vuoden aikana kunta työsti strategista yleiskaavaa yhdessä kuntalaisten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa.

Kunnallistekniikkaa rakennettiin laajasti koko kunnan alueella. Kruununrannan asemakaava sai lopullisesti lainvoiman ja mahdollisti alueen tonttien rakentamisen. Kunnan kymmenes alakoulu, Kontioniemen koulu valmistui alueelle. Kontiorannan entiselle varuskunta-alueelle rakennettiin kunnallistekniikkaa, ja rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2019. Onttolan uuden koulun rakentaminen käynnistettiin syksyllä 2018, ja sen on tarkoitus valmistua kesällä 2019. Loppuvuodesta käynnistettiin laaja yhtenäiskouluselvitys. Vuoden aikana tehtiin laajasti perusparannuksia kiinteistöihin. Kunta organisoi elinkeinojen kehittämistyön uudelleen, joten vuoden alusta kunnan tytäryhtiö Kontionloikka Oy otti sen vastuulleen.

Vuonna 2018 Kontiolahden kunnan asukasmäärä kasvoi ennakkotietojen mukaan 11 hengellä. Syntyvyys on laskenut, mutta luonnollinen väestönkasvu on edelleen positiivista. Kunnassa on nostettu työllisyys keskiöön. Työllisyys on kasvanut ja vuodenvaihteessa kunnan työttömyysaste oli 9,6, mikä on edellisvuotta alhaisempi.

Kontiolahden kunnan tulos oli -3,6 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna 2018. Tulokseen vaikuttivat tulorahoituksen heikkeneminen ja toimintakulujen kasvu. Verokertymä laski
-2,8 prosenttia edelliseen vuoteen nähden ja valtionosuudet -1,6 prosenttia. Vuosikate oli 0,1 miljoonaa euroa. Kunnan lainamäärä kasvoi 4,5 miljoonaa euroa, ja asukaskohtainen lainamäärä oli 2 491 euroa per asukas. Tilikauden alijäämän jälkeen kumulatiiviseksi ylijäämäksi muodostui 15,7 miljoonaa euroa.