Sisältöjulkaisija

angle-left Lehmon osayleiskaava hyväksyttiin

Lehmon osayleiskaava hyväksyttiin

Kontiolahden kunnanvaltuusto hyväksyi Lehmon osayleiskaavan maanantaisessa kokouksessaan. Osayleiskaava on tärkeä osa Lehmon ja koko kunnan kehittämisen kannalta. Lehmon osayleiskaava tulee ohjaamaan tulevaisuudessa alueen asemakaavoitusta uusilla asemakaava-alueilla ja asemakaavan muutosalueilla. Nykyisin voimassa olevat asemakaavat jäävät edelleen voimaan. Kaavan tarkoituksena on luoda puitteet Lehmon ja Kylmäojan taajamien ja ympäröivien haja-asutusalueiden kehittymiselle, tiivistämiselle ja rakentamisen ohjaamiselle. Kaavalla osoitetaan myös uusia työpaikka- ja teollisuusalueita Lehmon alueelle, joiden tavoitteena on lisätä alueen yritystoimintaa.

Pitkä matka kohti hyväksymiskäsittelyä

Lehmon osayleiskaavaprosessi käynnistettiin jo vuonna 2010. Kaavan laatiminen kuitenkin myöhästyi alkuperäisestä aikataulustaan, sillä muun muassa Kontiorannan varuskunnan lakkautumisen myötä kunnalla menivät muut kaavaprojektit Lehmon osayleiskaavan edelle. Varsinainen kaavan laadintatyö päästiin aloittamaan vasta vuonna 2016. Kaavaluonnos laitettiin julkisesti nähtäville helmi-maaliskuussa 2019, ja noin puolitoista vuotta myöhemmin syys-lokakuussa 2020 myös kaavaehdotus saatiin julkisesti nähtäville. Kaavan oli tarkoitus mennä hyväksymisvaiheeseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Ehdotuksen nähtävillä pidon jälkeen kaavaan tehtiin tarkistuksia ja yksittäisiä pieniä muutoksia, jonka takia kaavan hyväksymiskäsittely venyi vuoden 2021 kevääseen. Kaava kuitenkin palautettiin kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelystä jatkokäsittelyyn, jossa tarkoituksena oli tutkia vaihtoehtoisia liikenteen ratkaisuja Lehmon taajama-alueen yhdistämiselle itä-länsisuunnassa.

Jatkokäsittelyssä osayleiskaava-alueella tehtiin rakentamiseen sekä liikenteen toimivuuteen liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia. Kaava-alueelle tehdyt muutokset olivat merkittäviä, jonka takia tarkistettu kaavaehdotus laitettiin uudelleen nähtäville touko-kesäkuussa 2023. Nähtävillä pidon jälkeen kaavaan tehtiin pieniä tarkistuksia ja muutoksia, jonka jälkeen kaava eteni hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2023. Kaava lopulta hyväksyttiin Kontiolahden kunnanvaltuuston kokouksessa 4.12.2023, yli kymmenen vuotta kaavan käynnistämisen jälkeen. Hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika 7+30 päivää alkaa kunnanvaltuuston pöytäkirjan nähtäville asettamisesta 7.12.2023.

Kaavalla kehitetään Lehmon ja Kylmäojan aluetta

Kaavan yhtenä tavoitteena on kehittää Lehmon ja Kylmäojan aluetta osoittamalla uusia asemakaava-alueita, virkistysalueita ja -reittejä sekä sujuvoittamalla Lehmon sisäistä liikennettä kiinnittäen huomiota myös liikenneturvallisuuteen. 
Haluamme pysyä elinvoimaisena ja nuorekkaana kuntana, ja tämä kaava mahdollistaa sen, toteaa kunnan maankäyttöpäällikkö Marja-Liisa Sykkö.

Asemakaavoitettavat alueet toteutetaan kolmessa eri vaiheessa, ja ensimmäisen vaiheen asemakaavoitus on jo käynnistetty eteläisen Lehmon alueella. Asemakaavoituksella suunnitellaan alueet, kuten esimerkiksi viheralueet ja puistot tarkemmin. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2040, joten kaikkien asemakaavoitettavaksi osoitettujen alueiden asemakaavoitus pyritään toteuttamaan noin 20 vuoden aikajänteellä. Toteuttamiseen vaikuttavat kuitenkin kaavoitustarve ja onnistuminen maanhankinnassa.

Lisätietoja: