Sisältöjulkaisija

angle-left Metsien hakkuut alkavat Kontioniemen alueella

Metsien hakkuut alkavat Kontioniemen alueella

Kontioniemen alueella alkavat metsien hakkuut viikon 16 lopussa tai 17 alussa. Hakkuiden arvioidaan kestävän noin kaksi viikkoa. Hakkuut toteuttaa Binderholz Nordic Oy, ja ne tehdään puistometsänhoidon ja jatkuvan kasvatuksen periaatteita noudattaen.

Hakkuiden tarkoituksena on avartaa ja elävöittää avautuvaa maisemaa ja suoda jäljelle jäävälle puustolle kasvutilaa sekä saada alkuun uuden puusukupolven syntyminen varttuneemman puuston alle. Samalla poistetaan vaurioituneita ja lahovaurioisia puita. Alueella kasvaa paikoin hienoja vanhoja mäntyjä, joista terveet ja hyväkuntoiset säästetään maisemapuiksi paikkoihin, joissa iso puu voi kasvaa asukkaiden kannalta turvallisesti. Tavoitteena on avara eri-ikäisrakenteinen sekametsä. Alueen vähäisiä lehtipuita säästetään ja lahopuita ei poisteta. Hakkuilla pyritään turvaamaan metsien vihreys ja puuston elinvoimaisuus vuosikymmeniksi eteenpäin.

Alueella kulkevat polut pyritään pitämään pääosin hakkuutähteistä vapaana. Polut tullaan puhdistamaan risuista ja niihin tulleet vauriot tasaamaan kevään ja kesän 2021 aikana.

Golfkenttä teettää samassa yhteydessä kentän rannan puoleisen männikön ja mäntysaarekkeiden harvennushakkuun, jolla turvataan järvinäkymät klubilta ja kentän itäpuolen peliväyliltä Höytiäisen suuntaan.

Hakkuista pidetään kaikille avoin yleisötilaisuus Kontioniemen koulun pihalla, osoitteessa Jääkärintie 2, maanantaina 19.4. kello 18 alkaen. Lähialueen asukkaita on tiedotettu asiasta etukäteen. Tilaisuudessa esitellään alueelle suunniteltuja hakkuita ja kerrotaan perusteita valituille toimenpiteille. Tilaisuudessa noudatetaan koronavirustilanteesta johtuvia hygieniaohjeistuksia. Vallitsevan tilanteen vuoksi asukkailla on mahdollisuus pyytää myös kiinteistöjensä kohdalle yksityisesittely. Jos tilaisuuteen osallistuu yli 20 henkeä, jakaannutaan erillisiin ryhmiin.

Toimenpidealueet Kontioniementien varressa