Sisältöjulkaisija

angle-left Tiedotustilaisuus Vierevänniemen maisemanhoitohakkuista 6.9.2023

Tiedotustilaisuus Vierevänniemen maisemanhoitohakkuista 6.9.2023

Kontiolahden kunta käynnistää maisemanhoitohakkuut Vierevänniemellä syys-lokakuun vaihteessa 2023. Aloite hakkuiden toteuttamiseen on tullut alueen lähiasukkailta. Hakkuun toteuttaa Joen Metsä Oy ja Stora Enso Oyj. Hakkuut on tarkoitus toteuttaa oheisen suunnitelman mukaisesti. Kunnan maiden rajat ja toimenpidealueet merkitään maastoon punaisin nauhoin. Toimille on myönnetty maisematyölupa 15. toukokuuta 2023, joka on lainvoimainen.

Hakkuista pidetään kaikille avoin yleisötilaisuus Vierevänniemen uimarannan P-alueella ke 6.9. klo 18 alkaen. Tilaisuudessa esitellään suunniteltujen metsänkäsittelyjen vaikutusta metsämaisemaan ja luontoarvoihin. Yleisötilaisuudessa voitte esittää hakkuisiin kohdistuvia näkemyksiänne ja toiveitanne.

Hakkuiden tarkoituksena on avartaa ja elävöittää maisemaa, edistää alueen turvallista virkistyskäyttöä ja suoda jäljelle jäävälle puustolle kasvutilaa. Samalla poistetaan vaurioituneita ja lahovaurioisia puita. Alueella kasvaa paikoin hienoja vanhoja mäntyjä, joista terveet ja hyväkuntoiset säästetään maisemapuiksi paikkoihin, joissa isoilla puilla on tilaa kasvaa. Varttuneen metsän alla kasvava alusmetsä harvennetaan miestyönä puistomaiseen tiheyteen hakkuiden jälkeen. Tavoitteena on avara, eri-ikäisrakenteinen sekametsä. Alueelle jätetään puronvarteen tiheikkö lisäämään ekologista monimuotoisuutta. Luontoarvoiltaan arvokkaimmat ja erikokoisemmat alueet on rajattu toimenpiteiden ulkopuolelle.
Alueelle tehdään pienialainen 0,4 ha avohakkuu järeään kuusikkoon, jotta hakkuiden tavoite maiseman avautumisesta toteutuu. Osa oksista ja latvuksista kerätään energiapuuksi. Hakkuissa noudatetaan FSC sertifioinnin periaatteita ja kriteerejä, jotka edistävät metsänhoidon ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

Koneen suojaetäisyys on 90 metriä. Kulkeminen hakkuu työmaalla kielletty työaikana. Älä lähesty konetta varomattomasti! Varmista aina, että kuljettaja huomaa sinut. Frisbee golf -rata on suljettu hakkuiden aikana.

Suunnitelma Maisemahakkuista Vierevänniemen virkistysalueella