Sisältöjulkaisija

angle-left Vierevänniemen maisemanhoitohakkuut alkavat 12. maaliskuuta

Vierevänniemen maisemanhoitohakkuut alkavat 12. maaliskuuta

Kontiolahden kunta käynnistää maisemanhoitohakkuut Vierevänniemen eteläpuolella Rantatöyrääntien ja Talastien välissä tiistaina 12.3.2024. Hakkuun toteuttaa Joen Metsä Oy ja Stora Enso Oyj. Hakkuut toteutetaan oheisen suunnitelman mukaisesti. Toimille on myönnetty maisematyölupa 15. toukokuuta 2023, joka on lainvoimainen.

Hakkuusuunnitelmista saatiin runsaasti palautetta syksyllä 2023. Ristiriitojen yhteensovittamiseksi Kontiolahden kunta perusti työryhmän, joka löysi toteutukseen yhteisen näkemyksen. Hakkuilla käsiteltävät alueet pienentyivät alle puoleen alkuperäisestä suunnitelmasta ja työ tehdään kevättalven aikana. Neuvoteltu ratkaisu toteuttaa kaikkien osapuolten toiveita. Alueen luontoarvoja säästetään aiempaa enemmän, mutta näköala asutuksen suunnasta Höytiäiselle avartuu nykytilaa paremmin.

Kulkeminen hakkuutyömaalla on kielletty työaikana. Älä lähesty konetta varomattomasti! Varmista aina, että kuljettaja huomaa sinut. Koneen suojaetäisyys on 90 metriä.

Latureitti hakkuutyömaan kohdalta on suljettu hakkuiden ajaksi 12.3.15.3.2024. Höytiäisen jäälle on tehty jäälatu, joka toimii kiertoreittinä Satamasta Kirkonkylän valaistulle ladulle.

Työryhmän hyväksymä suunnitelma