Sisältöjulkaisija

angle-left Vuosi 2023 on muutoksien vuosi Kontiolahdelle

Vuosi 2023 on muutoksien vuosi Kontiolahdelle

Vuonna 2023 kunnat ovat historiallisen muutoksen edessä. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen, kuten kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa koko maassa, jolloin kasvatus-, koulutus- ja vapaa-aikapalvelujen organisointi sekä kunnan elinvoimasta huolehtiminen ovat jatkossa kuntien keskeisin tehtävä.

Vuonna 2023 Kontiolahden perusopetuksessa tapahtuu suurin muutos vuosikausiin yhtenäiskoulujen aloittaessa 1.8.2023 Lehmossa ja kirkonkylällä. Aloitusta on valmistelu jo usean vuoden ajan koko kunnan pedagogisena kehittämistyönä ja uusien koulujen käytännön organisointityön suunnittelulla.

Kontiolahdella on edessä juhlavuosi, kun kunta täyttää 150 vuotta. 150-vuotiasta Kontiolahtea on tarkoitus juhlistaa eri tavoin pitkin vuotta tapahtumien ja toimintojen merkeissä.

Kontiolahden suuret rakennusinvestoinnit jatkuvat. Lehmon yhtenäiskoulun rakennusprojekti valmistuu vuodenvaihteessa 2023–2024 ja kirkonkylällä jatketaan koulukeskuksen vanhojen tilojen remontointia. Merkittävien investointien vuoksi kunnan lainakanta on ennätyksellisen suuri seuraavien vuosien aikana. Myös investointeihin kohdistuvat poistot rasittavat kunnan käyttötaloutta tulevina vuosina. Uutta pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2023 enintään 16 miljoonaa euroa ja nettolainan lisäys on enintään 7,6 miljoonaa euroa. Ensi vuonna lainaa kunnalla arvioidaan olevan noin 4 600 euroa per asukas.

Kokonaisuutena nettoinvestoinnit ovat lähes 14 miljoonaa euroa ja taloussuunnittelukaudella noin 30 miljoonaa euroa. Talonrakennusinvestoinnit ovat 12,6 miljoonaa euroa vuosina 2023–2025. Samanaikaisesti kunnallistekniikkaa ja vesihuoltoa rakennetaan tulevina vuosina 14,1 miljoonalla eurolla.

Kasvustrategian mukaisesti kunta jatkaa parhaiden olosuhteiden luomista yrittämiseen ja työntekoon. Kunnan tytäryhtiöiden Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n ja Kontionloikka Oy:n keskeisin tehtävä on yritysten kasvun ja kehittämisen mahdollistaminen sekä Kontiolahden alueen matkailun kehittäminen. Vuonna 2023 kunta vahvistaa Kontionloikka Oy:n kanssa tehtävää yhteistyötä yritysten kasvun ja kehittämisen eteen. Business Joensuun määräaikaisen sopimuksen päättyessä uutta sopimusta ei vähäisen käytön vuoksi tehdä. Kasvupalveluihin kunta lisää panosta Kontionloikan myöntämien Loikka-seteleiden määrärahan korotuksella.

Kontiolahden kunnallisveroprosentti vuodelle 2023 on 7,86 prosenttia ja arvio kunnallisverokertymästä on 54 prosenttia vuotta 2022 matalampi. Sote-uudistuksen vaikutukset verotuloihin eivät näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy korkeampien veroprosenttien mukaan kunnallisverotuloja aiemmilta verovuosilta. Kuntien verotulot alenevat vuonna 2023 merkittävästi, mutta verotulokertymä alenee myös vuonna 2024. Kiinteistöveroprosentit säilyvät edelleen keskiarvon alapuolella verrattuna koko maahan ja Pohjois-Karjalaan. Kontiolahden kunnan yhteisöverokertymän arvioidaan alenevan kolmasosalla vuodelle 2023.

Sote-uudistuksen myötä kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien kriteerit muuttuvat. Sote-tehtävien siirtyessä pois kunnilta suurin osa peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta jaettavasta rahasta määräytyy alle 16-vuotiaiden ikäluokkien perusteella. Ennakollisten laskelmien mukaan valtionosuuksien on arvioitu alenevan kolmasosalla vuodelle 2023. Vuoden 2023 valtionosuuksissa sote-siirron vaikutus on huomioitu vuoden 2021 tilinpäätöstietojen ja vuoden 2022 talousarviotietojen perusteella. Valtionosuuksien tasoa kuitenkin tarkistetaan vuodesta 2024 alkaen vastaamaan toteutuneita kustannuksia, mikä aiheuttaa valtionosuuksien huomattavaa alenemista talousarvion suunnitelmavuosina.

Vuoden 2022 nopea kustannustason muutos sekä kunta-alan palkkaratkaisu vaikuttavat kunnan vuoden 2023 menojen tasoon. Vuoden 2023 talousarvio on sote-uudistukseen liittyvistä väliaikaista kuntataloutta parantavista tekijöistä huolimatta 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Näiden tekijöiden vaikutusten poistuessa taloussuunnitelma on selvästi alijäämäinen vuodesta 2024 alkaen.

Kumulatiivista ylijäämää kunnalla on 17,7 miljoonaa euroa. Vaikka taloussuunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä, kunnalle jää sen jälkeenkin vielä 2,2 miljoonaa euroa kumulatiivista ylijäämää. Vuoden 2023 aikana on alettava sopeuttaa menorakennetta vuoden 2024 laskevaan tulotasoon. Toiminnallisten ja rakenteellisten uudistusten tekeminen tulee ajankohtaiseksi ja uusista menoja lisäävistä toimista tulee pidättäytyä, koska jo nykyisellä menorakenteella sopeutustarve vuodesta 2024 alkaen näyttää muodostuvan isoksi.

Kontiolahden väkimäärä ylitti 15 000 asukkaan rajapyykin syksyllä 2021. Lokakuun 2022 lopussa kunnan asukasluku oli 15 131. Kontiolahdella syntyvyys on kuolleisuutta suurempi ainoana kuntana Pohjois-Karjalassa. Strategian mukaisesti Kontiolahden kunta on keskittynyt kasvuun mittavilla rakennusinvestoinneilla, joilla on houkuteltu uusia asukkaita kuntaan.

Kontiolahden kunnanhallitus käsittelee kunnanjohtajan talousarvioesityksen 7.12. kokouksessaan ja kunnanvaltuusto päättää asiasta 15.12.