Sisältöjulkaisija

angle-left Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetään – kerro mielipiteesi liikenteen ongelmista

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetään – kerro mielipiteesi liikenteen ongelmista

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen. Itä-Suomessa asuvien ja toimivien näkemyksiä liikenteeseen liittyvistä turvallisuusongelmista ja -haasteista kerätään erillisellä kyselyllä, Pohjois-Savon ELY-keskus tiedottaa.

Suunnitelmalla toimeenpannaan keväällä valmistunutta valtakunnallista liikenneturvallisuusstrategiaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien erityispiirteet ja toimintaympäristö huomioiden. Suunnitelma laaditaan laajassa yhteistyössä muiden alueen viranomaistahojen ja sidosryhmien kanssa ja se valmistuu syksyllä 2023. Suunnittelutyön alkuvaiheessa kartoitetaan Itä-Suomen ja sen maakuntien nykyinen liikenneturvallisuustilanne ja siihen vaikuttavat toimintaympäristötekijät. Tämän pohjalta liikenneturvallisuustyölle asetetaan visio ja käytännön työtä ohjaavat tavoitteet ja painopistealueet vuoteen 2030.

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmassa liikennettä, ihmisten liikkumista ja tavaroiden kuljettamista, tarkastellaan kokonaisuutena kaikki kulkutavat ja liikennemuodot huomioiden. Itä-Suomessa asuvien ja toimivien näkemyksiä liikenteeseen liittyvistä turvallisuusongelmista ja -haasteista kerätään erillisellä kyselyllä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tavoitteiden ja painopistealueiden valinnassa ja toimenpiteiden suunnittelussa. Kysely on auki lokakuun loppuun asti.

Siirry Webropol-kyselyyn

Pohjois-Savon ELY-keskuksen koko tiedote