Sisältöjulkaisija

angle-left Käytännönläheisten ilmasto- ja energiatekojen jäljillä

Käytännönläheisten ilmasto- ja energiatekojen jäljillä

Vastuullisena kasvu- ja Hinku-kuntana Kontiolahti on sitoutunut merkittäviin päästövähennyksiin ja käytännönläheisiin ilmasto- ja energiatekoihin. 

Marraskuussa 2022 Kontiolahden kunnanvaltuusto päätti liittyä ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Hinku-verkostoon. Verkoston jäsenet ovat sitoutuneet 80 prosentin päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Samalla kunta liittyi kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja kunnan rakennuskanta liitettiin toimenpideohjelmaan. Työryhmä on laatinut päästövähennysskenaarion eli kehityspolun tavoiteltuun päästövähennykseen.

Ilmastoviisautta rakentamiseen ja arkeen

Kunnan ensimmäinen ilmasto-ohjelma on vuodelta 2014, mitä ennen kunta oli mukana seudullisissa ilmastohankkeissa. Merkittäviä päästövähenemiä on jo saavutettu siirtymällä taajamien lämpölaitosten ja isojen laitosten lämmityksessä öljystä paikalliseen hakkeeseen ja pellettiin. Kunnan rakennuskantaa on uudistettu energiatehokkaammaksi ja energiankäyttöä seurataan sähköisesti. Katulamppuja on vaihdettu ledeiksi ja aurinkopaneeleita on asennettu kirkonkylän uudelle sote-asemalle.

Asuinalueita pyritään myös kehittämään ilmastoviisaasti. Puu- ja korjausrakentamisen ohella suositaan lyhyitä maa-ainesten kuljetusmatkoja ja pintamaista rakennetaan meluvalleja. Uuden Lamminrannan kaava-alueen suunnittelussa lasketaan rakentamisen ekotehokkuus. 

Jätteiden kierrätystä ja lajittelua on tehostettu kunnan toimipisteillä. Koulujen ruokahävikkiä on saatu vähennettyä ottamalla käyttöön hävikkiruoan näytölliset vaa’at. Työpaja hyödyntää kierrätettäviä huonekaluja uusien tuotteiden tekemiseen ja kunta myy käytöstä poistettavaa irtaimistoa Kiertonet-palvelun kautta.

Liikenteen suuret päästöt

Tieliikenteen päästöt olivat yli kolmannes Kontiolahden kokonaispäästöistä vuonna 2021. Kunta on panostanut kevyen liikenteen parantamiseen ja sähköauton latausaseman rakentamiseen kirkonkylälle. Helmikuussa 2023 avatut kirkonkylän kirjaston ja Lehmon palvelupisteen etätyötilat tarjoavat joustavia työnteko- ja opiskelumahdollisuuksia vähentäen työmatkaliikenteen päästöjä.

Monet julkiset palvelut ovat muuttuneet sähköisiksi verkkopalveluiksi vähentäen liikkumistarvetta. Laskut ovat pääosin verkkolaskuja ja rakennusluvat käsitellään verkon kautta. Verkkopalvelun kautta voi tehdä aloitteita ja hakea erilaisia palveluja ja avustuksia. Käynnissä on vesimittareiden vaihto etäluettaviksi ja uuden Vesitieto-järjestelmän käyttöönotto.

Hiilinieluja metsittämällä

Kunta käsittelee metsiänsä jatkuvan kasvatuksen periaatteella. Koululaisia ja vapaaehtoisia on osallistunut hiilinielujen lisäämiseen istuttamalla puuntaimia joutomaille. Kyyrönsuon entiselle turvetuotantoalueelle on rakennettu 18 hehtaaria erilaisia kosteikkoja vesitalouden parantamiseksi. Kyyrönsuon läpi laskeva arvokas lähdepuro on ennallistettu ja sen palautumista luonnontilaan seurataan. Alueella on vireillä 165 hehtaarin aurinkovoimalahanke.

 

Teksti on julkaistu Kontiolahti-lehdessä 2/2023