Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahdella seurataan sekä lyhyen että pitkän aikavälin talouden kehitystä

Kontiolahdella seurataan sekä lyhyen että pitkän aikavälin talouden kehitystä

Kontiolahden kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.5.2024 määrärahamuutosesityksen talousarvioon 2024. Määrärahamuutosesityksiä ei tehty toimielinten käyttötalouteen. Kunnanvaltuusto kuitenkin ohjeisti toimielimiä, että loppuvuoden käyttötalouden mahdolliset määrärahaylitykset on katettava toimielimen sisältä. Määrärahamuutokset kohdentuivat valtionosuuksiin ja verotuloihin, joita arvioidaan tuloutuvan yhteensä 1,1 miljoonaa euroa vähemmän alkuperäiseen talousarvioon nähden. Muutoksen myötä kunnan alijäämä kasvaa -1,1 miljoonasta eurosta -2,2 miljoonaan euroon vuonna 2024. Kunnan seuraavat osavuosikatsaukset tehdään kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteiden mukaan. Molemmat tulevat katsaukset tarkentavat kunnan tämän vuoden taloudellisen ja toiminnallisen tilan kehitystä.

Kunnanhallituksen vuonna 2023 perustama talous- ja strategiatyöryhmä on jatkanut toimintaansa tämän vuoden aikana. Työryhmä on seurannut tarkasti valtakunnallista ja Kontiolahden kunnan kuntatalouden kehitystä sekä lyhyellä että pitkälläkin aikavälillä. Taloussuunnitelmakauden 2024–2026 alkuperäinen ali-/ylijäämän kertymä on arvioitu olevan noin -3,5 miljoonaa euroa, joka tehdyn määrämuutoksen myötä kasvoi noin -4,6 miljoonaan euroon. Valtionosuuksien osalta myös tulevat vuodet näyttävät haasteellisilta; verotulot nykyisellä veroprosentilla kääntävät verotulokertymän paremmaksi kuin alkuperäisessä taloussuunnitelmakauden arviossa. TE-palveluiden uudistus tuo koko maakunnan työllisyysalueelle säästöpaineita, joka heijastuu myös jokaisen kunnan talouden suunnitteluun. Näillä kolmella edellä mainitulla asialla on selkeästi merkittävimmät vaikutukset Kontiolahden kuntaan taloudellisesti. Tämän hetken arvioiden mukaan taloussuunnitelmakauden alijäämä tulisi olemaan yli -10 miljoonaa euroa. Talous- ja strategiatyöryhmä jatkaa toimenpiteiden selvittämistä, joilla tulevien vuosien alijäämää saadaan pienennettyä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.6.2024 tilipäätöksen vuodelta 2023. Kunnanvaltuustolle esitettiin, että vuoden 2023 tilikauden tuloksesta tehdään 1,4 miljoonan euron investointivaraus Onttolan liikuntahalliin, puretaan Lehmon yhtenäiskoulun investointivarausta 0,5 miljoonaa euroa ja vähennetään poistoeroa -184 030,85 euroa, jolloin tilikauden ylijäämäksi muodostuu +191 039,81 euroa, joka siirretään taseen yli-/alijäämätilille. Tämän jälkeen taseeseen kertynyt kumulatiivinen ylijäämä on noin +17,3 miljoonaa euroa.

Valtakunnallisesti kuntien talousnäkymät kuluvalle vuodelle ovat heikentyneet nopeasti. Näkymiä on heikentänyt muun muassa pitkittynyt taloustaantuma, joka pienentää kuntien yhteisöverotuloja sekä kasvattaa kuntien rahoittamia työmarkkinatuen menoja. Kustannuskehitykseen vaikuttavia asioita ovat myös muun muassa kunta-alan palkkaratkaisut, yleinen hintatason nousu, markkinakorkojen nousu, lasten lisääntynyt tuen tarve opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä mahdolliset investoinnit.