Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahden jäähalli siirtyy kunnan omistukseen vuodenvaihteessa

Kontiolahden jäähalli siirtyy kunnan omistukseen vuodenvaihteessa

Kirkonkylällä sijaitseva jäähalli siirtyy Kontiolahden kunnan omistukseen. Kontiolahden Jäähalli Oy on ylläpitänyt kirkonkylällä sijaitsevaa jäähallia vuodesta 1999. Jäähalli on tarjonnut palveluita muun muassa Kontiolahden kunnalle, alueen urheiluseuroille, yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille henkilöille. Yhtiön pääosakkaita ovat Kontiolahden kunta ja Kontiolahden Kajastus ry. Lisäksi yhtiöllä on 11 muuta osakasta, joiden omistusosuus on pieni.

Jäähalliyhtiön mukaan toimintaympäristö on muuttunut itsenäiselle jäähalliyhtiölle yhä haasteellisemmaksi, minkä vuoksi jäähallitoiminnan siirtämistä kunnan vastuulle on lähdetty selvittämään. Yhtiön ja kunnan välisessä liiketoimintakaupassa yhtiö myy hallinnoimansa jäähallirakennuksen sekä siihen liittyvät koneet, laitteet ja kaluston sekä muun tarpeiston kunnalle nimellisellä yhden euron kauppahinnalla.

Kunnan liiketoiminnasta maksama nimellinen kauppahinta perustuu ensisijaisesti siihen, ettei liiketaloudellisen voiton tekeminen jäähallitoiminnalla nykyisessä toiminta- ja kilpailuympäristössä ole käytännössä mahdollista. Toisaalta kunta ottaa kaupan yhteydessä vastattavakseen jäähallin ylläpidon ja kehittämisen sekä näihin liittyvät tulevat kustannukset. Jäähalliyhtiö sitoutuu osana kaupan ehtoja, hyvän taloustilanteensa mahdollistamana, osallistumaan hallin jäähdytys- ja kylmätekniikan peruskorjausinvestointeihin yhdessä kunnan kanssa jäljelle jäävien nettokassavarojensa puitteissa. Jäähalliyhtiön toiminta lakkaa kaupan jälkeen.

Kontiolahden kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnan ja Kontiolahden Jäähalli Oy:n välisen liiketoimintakaupan maanantaina 21.11. pitämässään kokouksessa. Kontiolahden Jäähalli Oy:n hallitus on jo osaltaan hyväksynyt kaupan lokakuussa pitämässään kokouksessa.

Kunnanhallituksen kokouksen 21.11.2022 pöytäkirja