Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahden kunnan talous kääntyi ylijäämäiseksi

Kontiolahden kunnan talous kääntyi ylijäämäiseksi vuonna 2021

Kontiolahden kunnan vuoden 2021 tilinpäätös toteutui odotettua paremmin. Merkittävimmät tulokseen vaikuttavat tekijät olivat arvioitua huomattavasti pienemmät korkokulut ja verotulojen ennakoitua parempi kehitys. Vuoden 2021 hyvään tulokseen vaikutti myös keskeisesti henkilöstön sitoutuminen kunnan strategisiin tavoitteisiin, ja henkilöstöä esitetään palkittavaksi hyvästä tuloksesta liikunta- ja kulttuuriedulla.

Tilikauden tulos oli 600.000 euroa ja tilikauden ylijäämä 300.000 euroa poistoerojen ja varausten jälkeen. Kontiolahden kunnan alkuperäinen talousarvio vuodelle 2021 oli arvioitu noin 1,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Määrärahoihin ja tuloarvioihin tehtiin vuoden aikana muutoksia, ja tilikauden ylijäämäksi arvioitiin osavuosiraportoinnin yhteydessä noin 250.000 euroa.

Kunnan oman toiminnan menot nousivat noin puoli miljoonaa euroa edelliseen vuoteen nähden. Sosiaali- ja terveysmenot kasvoivat 2,3 miljoonaa euroa. Osa tästä oli varautumista Siun soten kuntayhtymän alijäämän kattamiseen. Sosiaali- ja terveysmenojen kasvuun vaikuttavat osaltaan ikärakenteen tuomat palvelutarpeiden muutokset.

Kontiolahden kunnan historian tähän mennessä suurimmat investoinnit ajoittuivat vuodelle 2021. Kirkonkylän tulevan yhtenäiskoulun uudisrakennusosa ja Lehmon uusi päiväkoti valmistuivat. Lisäksi Kontiolahden sote-asema valmistui alkuvuodesta 2022. Lehmon yhtenäiskoulun rakennustyöt alkoivat vuoden 2021 aikana.

Kontiolahden kunnan asukasmäärä kasvoi peräti 183 hengellä vuonna 2021 ja ylitti ensimmäistä kertaa 15 000 asukkaan rajan. Syntyvyys on pysynyt ennallaan ja edelleen selvästi kuolleisuutta korkeampi. Työttömyysaste parani vuoden aikana.

Vuosikate oli 6,6 miljoonaa euroa. Kontiolahden kunnan ylijäämäksi muodostui 300.000 euroa poistoerojen ja investointivarausten jälkeen. Verokertymä kasvoi 5,5 prosenttia edelliseen vuoteen nähden ja valtionosuudet laskivat 11,5 prosenttia.  Valtionosuuksien laskua selittää poikkeukselliset valtion koronatuet vuonna 2020. Kunnan lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen nähden. Tilikauden ylijäämän jälkeen kumulatiiviseksi ylijäämäksi muodostui 17,7 miljoonaa euroa.  

Tilinpäätös on kunnanhallituksen käsittelyssä maanantaina 28.3.2022.

Tunnuslukuja                          TP 2021 TP 2020
Asukasmäärä                          15 040   14 857
Työttömyysaste 31.12.            9,5         11,7
Henkilöstömäärä 31.12.          636         636
Toimintakatteen muutos          4,9          1,9
Vuosikate/poistot %                110         225
Lainakanta €/asukas              3 425      2 940
Kumulatiivinen ylijäämä, M €   17,7       17,4

 

Lisätietoja:
Jari Tuononen, kunnanjohtaja, p. 050 435 8700

Pasi Ruohtula, vt. talousjohtaja, p. 050 439 8005