Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahden kunnan talous vahvistui

Kontiolahden kunnan talous vahvistui

Kontiolahden kunnan talous vahvistui poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta. Vuoden 2020 tulos oli selvästi odotettua parempi. Koronan vaikutukset heijastuivat laajasti kunnan palveluihin ja toimintaan koko vuoden ajan. Palveluiden järjestämisessä käytettiin uusia toimintatapoja, ja kunnan henkilöstöltä tarvittiin nopeaa reagointia sekä innovatiivista työskentelyä.

– Keväällä 2020 perusopetuksen ja lukion siirtyessä etäopetukseen otettiin jättiloikka digitaaliseen oppimisympäristöön nopealla aikataululla, kertoo vt. kunnanjohtaja Jyrki Rautiainen.

Vuoden 2020 hyvään tulokseen vaikutti keskeisesti henkilöstön sitoutuminen kunnan strategisiin tavoitteisiin, ja henkilöstöä on tarkoitus palkita hyvästä tuloksesta liikunta- ja kulttuuriedulla vuoden 2021 aikana.

Kunnan oman toiminnan toimintamenot laskivat lähes miljoona euroa edelliseen vuoteen nähden. Sosiaali- ja terveysmenot kasvoivat 2,4 miljoonaa euroa, joista osa oli varautumista Siun soten kuntayhtymän alijäämän kattamiseen. Sosiaali- ja terveysmenojen kasvuun vaikuttaa osaltaan ikärakenteen tuomat palvelutarpeiden muutokset. Verotuloissa ei tapahtunut niin suurta notkahdusta kuin vielä alkusyksystä arvioitiin. Verotulot toteutuivat 1,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota paremmin mutta jäivät vielä alkuperäisestä talousarviosta.

Vuoden 2020 aikana käynnistyivät kirkonkylän yhtenäiskoulun, Lehmon uuden päiväkodin sekä sosiaali- ja terveysaseman rakentaminen.

Kontiolahden kunnan asukasmäärä kasvoi hieman vuonna 2020. Syntyvyys on pysynyt ennallaan ja on edelleen selvästi kuolleisuutta korkeampi. Työttömyysaste heikkeni vuoden aikana mutta on edelleen lähellä valtakunnallista tasoa.

Vuosikate oli ennätyksellisen korkea, 10,6 miljoonaa euroa. Kontiolahden kunnan ylijäämäksi muodostui 1,5 miljoonaa euroa poistoerojen ja investointivarausten jälkeen. Verokertymä kasvoi 2,5 prosenttia edelliseen vuoteen nähden ja valtionosuudet 22,4 prosenttia. Vuosikate oli ennätyksellisen korkea, 10,6 miljoonaa euroa. Kunnan lainakanta kasvoi hieman edelliseen vuoteen nähden. Tilikauden ylijäämän jälkeen kumulatiiviseksi ylijäämäksi muodostui 17,4 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös on kunnanhallituksen käsittelyssä maanantaina 29.3.2021.

Kunnanhallituksen kokouksen esityslista 29.3.2021