Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahden kunta tekee kahdella alueella harvennushakkuita jatkuvan kasvatuksen periaatteita noudattaen

Kontiolahden kunta tekee kahdella alueella harvennushakkuita jatkuvan kasvatuksen periaatteita noudattaen

Harvennushakkuut alkavat Kontiolahdella puistometsänhoidon ja jatkuvan kasvatuksen periaatteita noudattaen. Saposen-Syväniemen ympäristössä metsien hakkuut käynnistyvät viikon 37 alussa ja kestävät arviolta noin viikon. Erillisenä työnä ennen harvennushakkuita alueelle avataan tulevan viemäriverkon rakentamislinja. Paiholanpellon ja Kuurnan Rantatien ympäristössä harvennushakkuut alkavat viikolla 38. Työ kestää arvion mukaan viikon. Tarkemmat hakkuualueet on merkitty liitteenä oleviin karttoihin sinisellä.

Harvennushakkuiden tarkoituksena on avartaa ja elävöittää avautuvaa maisemaa. Lisäksi tavoitteena on suoda jäljelle jäävälle puustolle kasvutilaa ja saada alkuun uuden puusukupolven syntyminen varttuneemman puuston alle. Samalla poistetaan vaurioituneita puita. Alueella kasvaa paikoin hienoja vanhoja mäntyjä, joista terveet ja hyväkuntoiset säästetään maisemapuiksi paikkoihin, joissa iso puu voi kasvaa asukkaiden kannalta turvallisesti. Tavoitteena on avara eri-ikäisrakenteinen sekametsä. Alueen lehtipuita säästetään eikä lahopuita keskialueilta poisteta. Hakkuilla pyritään turvaamaan metsien vihreys ja puuston elinvoimaisuus vuosikymmeniksi eteenpäin.

Alueella kulkevat polut pyritään pitämään pääosin hakkuutähteistä vapaana. Polut puhdistetaan risuista ja tasataan viimeistään kevään ja kesän 2022 aikana.
Hakkuut toteuttaa Metsä Group Oy.

Saposen-Syväniemen harvennushakkuut
Paiholanpellon ja Kuurnan Rantatien harvennushakkuut