Sisältöjulkaisija

angle-left Kuntalaiset, yhdistykset ja yritykset voivat vaikuttaa kunnan liikkumisohjelmaan

Kuntalaiset, yhdistykset ja yritykset voivat vaikuttaa kunnan liikkumisohjelmaan – vastaa kyselyyn

Kontiolahden kunnassa on alettu rakentaa poikkihallinnollista liikkumisohjelmaa. Tänä vuonna tehtävän ohjelman tavoitteena on linjata lähivuosien painopisteitä liikkumisen edistämiseksi ja kehittää monitahoisesti kuntalaisten mahdollisuuksia liikkumiseen.

Tähän liittyen kuntalaisille sekä yhdistyksille ja yrityksille on avattu liikkumiskyselyt, joilla halutaan selvittää kuntalaisten liikkumisen säännöllisyyttä, tapoja ja tarpeita. Lisäksi kartoitetaan sidosryhmien näkemyksiä kehittämistarpeista.

Liikkumisohjelmaa on työstämässä aikuiskasvatustieteen opiskelija Henna Tuomainen Itä-Suomen yliopistosta. Tuomainen tekee samalla opintoihinsa kuuluvaa pro gradu -tutkielmaa liikuntatottumuksiin vaikuttavista tekijöistä ja liikkumiseen liitettävistä kokemuksista elämänkulun varrella. Nyt kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa omakohtaisista kokemuksistaan vastaamalla kyselyyn. Kerättyjä vastauksia käytetään vain tutkimuskäyttöön ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Vastaajien henkilöllisyydet eivät paljastu tutkimuksen missään vaiheessa.

Kysely on suunnattu kaikille kuntalaisille. Kyselyyn vastaaminen onnistuu sähköisesti tai paperiversiolla kirjastoissa 1.6. alkaen. Pyydettäessä kysely lähetetään postitse kotiin.

Lisäksi Kontiolahdella on alkamassa kesäkuussa nuorille suunnattu KonaAction-hanke, jonka tavoitteena on tarjota nuorille matalan kynnyksen liikkumismahdollisuuksia ja rakentaa nuorille oma liikuntakalenteri. Kansallisen Liitu-tutkimuksen (2018) mukaan nuorista vain kolmannes liikkuu terveytensä kannalta riittävästi ja nuorten mukaan ottaminen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen on tärkeää, kuten myös vähän liikkuvien nuorten erityistarpeiden huomioiminen.

Kuntalaisten kyselyyn  (näkymä optimaalisin tietokoneella):
Yhdistysten/yritysten kyselyyn
Nuorten kyselyyn