Sisältöjulkaisija

angle-left Matkalla kohti yhtenäiskouluja ja yhtenäistä perusopetusta

Matkalla kohti yhtenäiskouluja ja yhtenäistä perusopetusta


 
 
Kontiolahden kunnanvaltuusto lähetti lokakuussa 2019 kunnan toimijat mielenkiintoiselle matkalle kohti uusia yhtenäiskouluja ja yhtenäistä perusopetusta.

Yhtenäisen perusopetuksen keskeisenä tavoitteena on saada oppimispolku mahdollisimman yhtenäiseksi esiopetuksesta yläkoulun loppuun. Turvallisilla, jatkuvilla vuorovaikutussuhteilla madalletaan nivelvaiheissa esiintyneitä pulmia ja tuetaan oppilaita kasvussa.

Kirkonkylän yhtenäiskoulu

Kunnanvaltuusto hyväksyi 8.6.2020 kokouksessaan Kirkonkylän yhtenäiskoulun uudisrakennusosan toteutussuunnitelmat ja kustannusarvion. Rakennustyöt olivat jo täydessä vauhdissa uuden lukuvuoden alkaessa elokuussa. Rinnakkaiselo koulun ja työmaan kanssa on sujunut hienosti. Urakoitsijoiden ja koulun välisellä hyvällä vuorovaikutuksella on koulun oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuus varmistettu. Koulun tärkeät erityistapahtumat muun muassa syksyn ylioppilaskirjoitukset huomioitiin työmaalla koulun esittämien toiveiden mukaisesti.

– Yhtään vaaratilannetta ei ole kirjattu koulun oppilaiden tai henkilökunnan osalta. Yhteistyö urakoitsijoiden kanssa on toiminut hienosti, kertoo yläkoulun rehtori Auli Pulkki.

Kirkonkylän yhtenäiskoulun uudisrakennuksen rakennustyöt ovat aikataulussa. Uudisrakennusosa valmistuu heinäkuussa, ja se kalustetaan syyslukukauden 2021 alkuun mennessä. Kalustamisen suunnittelu on käynnissä ja opetushenkilökunta osallistuu työskentelyyn.

Yhtenäiskoulun tulevat oppilaat pääsivät jo vaikuttamaan tulevaan oppimisympäristöönsä. Uuteen koulurakennukseen hankittavan julkisivutaideteoksen aiheen on valinnut Kirkonkylän alakoulun oppilaat. Alakoulun oppilaiden yksimielinen näkemys oli, että taiteilija Ilona Partasen eläinaihe valitaan. Lempeä karhuhahmo tulee valvomaan ja toivottamaan oppilaat tervetulleeksi kouluun tulevina vuosikymmeninä. Julkisivutaideteos toteutetaan tiilireliefinä rakennuksen Keskuskadun puoleiseen päätyseinään.

Aiemmista koulurakennusprojekteista jo tutuiksi tulleet ohjatut työmaavierailut on pääurakoitsija luvannut mahdollistaa oppilaille, kunhan uudisrakennus on saanut vesikaton päälleen.
Kontiolahden koulun olemassa olevien, käyttöön jäävien tilojen muutostyöt ovat tällä hetkellä pääarkkitehti Pauli Nuutisella suunniteltavana. Muutostyöt toteutetaan vuosien 2021–2023 aikana.

Lehmon yhtenäiskoulu

Lehmon yhtenäiskoulun (havainnekuva) hankesuunnitelman valtuustokäsittely oli kesäkuussa. Tämän jälkeen alkoi varsinainen rakennussuunnitteluvaihe ja kunta kilpailutti suunnittelu- ja rakennuttajakonsulttipalvelut. Pääarkkitehdiksi valittiin arkkitehti Pauli Nuutinen, RAK-suunnittelijaksi Ko-Rak Palvelut Oy, LVI-suunnittelijaksi Insinööritoimisto Kurkinen Oy, sähkösuunnittelijaksi Sähkoinsinöörisuunnittelu Kemppinen Oy, automaatiosuunnittelijaksi Granlund Joensuu Oy ja rakennuttajakonsultiksi Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy Joensuusta.

Lehmon yhtenäiskoulun rakennussuunnittelu on edennyt jo luonnosvaiheeseen. Lehmon yhtenäiskoulun rakennussuunnitteluvaihe kestää kevätlukukauden 2021 ajan.

Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen

Kontiolahdella yhtenäisen perusopetuksen pedagoginen kehittäminen ja yhtenäiskouluhankkeiden eteneminen kulkevat tiiviisti yhdessä. Yhtenäiskoulut tulevat palvelemaan kaikkia kunnan perusopetuksen oppilaita jossain vaiheessa lapsen koulupolkua. Kontiolahden kunnan vahvuus eli laaja kouluverkko haastaa hyvällä tavalla kehittämään yhtenäisen perusopetuksen toimintamalleja ja käytänteitä eteenpäin.

Yhtenäiskoulujen hankesuunnitelmiin on sisällytetty kunnan yhtenäisen perusopetuksen pedagogiset toimintaperiaatteet ja -linjaukset. Henkilöstön kanssa käynnistettiin syyslukukauden alussa yhteinen pedagoginen kehittämistyö, joka toteutetaan tiimimuotoisena. Työtä tehdään esi- ja alkuopetuksen, ilmiöpohjaisen oppimisen, yrittäjyyskasvatuksen, yhteis- ja samanaikaisopetuksen sekä toiminnallisen oppimisen ja koulupäivän toiminnallisuuden pedagogisissa kehittämistiimeissä. Kehittämistyö jatkuu ainakin yhtenäiskoulujen aloitukseen saakka.

Oppilaiden osallisuus huomioidaan Kontiolahdella ja vaikuttamismahdollisuuksia tarjotaan lapsille ja nuorille tarkoituksenmukaisesti eri yhteyksissä. Oppilaiden mielipiteitä kuullaan ja heille tarjotaan myös ikätasoittain soveltuvia tehtäviä, joilla on aidosti vaikutusta lasten omaan toiminta- ja oppimisympäristöön.

– Lukuvuoden alussa alakoulujen oppilaat saivat jälleen tehdä itse välituntivälinehankintoja kouluille. Tässä meillä on parhaat asiantuntijat hyödynnettynä hankinnoissa, kiteyttää opetuspäällikkö Teemu Piirainen.

Opetuspäällikön mukaan perusopetuksen oppilaat toimivat lukuvuoden aikana innokkaasti muun muassa välituntiaktiviteettien koulutettuina vertaisohjaajina kouluilla. Koulujen toimintaa kehitetään lapsia kuullen.

– Marras–joulukuussa kaikki kuntamme perusopetuksen oppilaat pääsevät osallistumaan valtakunnalliseen harrastuskyselyyn, jonka kuntakohtaisia tuloksia hyödynnetään muun muassa hanketyöskentelyssä, Piirainen lisää.

Havainnekuva