Sisältöjulkaisija

angle-left Mikä muuttui uuden yksityistielain myötä?

Mikä muuttui uuden yksityistielain myötä?

Tielautakunnat lakkautettiin
Kunnissa ei ole enää tielautakuntia. Entinen toimielin voi kuitenkin vielä kuluvan vuoden aikana käsitellä viime vuodenvaihteessa vireillä olleet asiat.
Tiekunnille lisää valtaa
Tien osakkaat voivat itse pitää tietoimituksen. He voivat perustaa uuden tiekunnan, yhdistää tiekuntia tai muuttaa hallinnoimaansa tietä. Nyt kannattaa laajentaa ja yhdistää olemassa olevia tiekuntia. Näin hallinnointi ja tien kunnossapito helpottuvat.
Muutoksenhaku uudistui
Tiekunnan kokouksen, toimitsijamiehen ja hoitokunnan tekemistä päätöksistä voi vaatia oikaisua. Vaatimuksen käsittelee tiekunnan kokous. Myös päätöksen tehnyt toimielin voi itse oikaista oman päätöksensä. Tiekunnan kokouksen päätöksiä tieosakas voi edellisen lisäksi moittia (moitekanne). Silloin käsittelijänä on maaoikeus, jona tällä alueella toimii Pohjois-Savon käräjäoikeus.
Kunnan ja valtion antamien avustuksen ehdot
Uuden lain mukaan kunta voi avustaa vain tiekuntia. Avustusten saannin edellytyksenä on yhteyshenkilötiedon toimittaminen Maanmittauslaitoksen (MML) lisäksi Digiroad-järjestelmään. Näistä tieto saadaan karttajärjestelmiin. Navigaattorit saavat tiestökarttansa ja tiedot esimerkiksi ajorajoituksista juuri Digiroadin avulla.
Ely-keskus voi myöntää peruskorjausavustusta tiekunnille, jotka ovat hoitaneet ilmoituksensa MML:lle ja Digiroadiin. Aiemmin olleet ehdot on kumottu. Tietysti avustuksen myöntäjät voivat asettaa avustettaville kohteille omia ehtojaan. Kannattaa hakea valtion avustusta mahdollisimman pian, jos siihen on valmiutta. Tälle vuodelle valtio on varannut 17 miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen. Kannattaa muistaa myös Kemera-avustukset metsäteille.
Kunnan avustusten haku nyt sähköisesti
Kunta ei ole vielä päättänyt kuluvan vuoden yksityisteiden avustamiseen varatun määrärahan käyttämisestä. Näillä näkymin avustusten suuruudet pysyvät tiekunnilla suunnilleen aiemmalla tasolla.
Sähköinen haku on nyt käytössä ensimmäistä kertaa. Se on netissä Miunpalveluissa Kontiolahden kunnan kohdalla osiossa avustukset. Kunta lähettää tästä vielä kirjallista tietoa suoraan viime vuonna avustettujen teiden yhteyshenkilöille.
Tiekunnalle säännöt
Nykyinen laki antaa tiekunnalle mahdollisuuden tehdä tiekunnalle säännöt. Nyt myös sähköinen kokouskutsu on mahdollinen, jos se on säännöissä hyväksytty.

Yksityistien varressa on oikealla puolella kaksi latoa.