Sisältöjulkaisija

angle-left Muunneltavuus, innostavuus ja toiminnallisuus näkyvät tulevissa yhtenäiskouluissa

Muunneltavuus, innostavuus ja toiminnallisuus näkyvät tulevissa yhtenäiskouluissa

Yhtenäiskoulut ovat suunnitteilla kirkonkylälle ja Lehmoon. Kontiolahden kunnanvaltuusto päätti kahden yhtenäiskoulun perustamisesta viime vuoden lokakuussa. Tilat tehdään vaiheittain, ja ensimmäisenä rakennustyöt alkavat kirkonkylällä.

Pedagogiset kulmakivet ovat ohjanneet sekä kirkonkylän että Lehmon yhtenäiskoulujen suunnittelua. Samanaikaisopettajuus, yhtenäinen koulupolku, avoin lähikouluperiaate, ilmiöpohjainen ja tutkiva oppiminen sekä liikkuva koulu ja toiminnallinen oppiminen tulevat konkreettisesti näkymään molemmissa yhtenäiskouluissa.

Tavoitteena on, että oppilaat saavat ehyen kasvun ja oppimisen polun aina eskarista peruskoulun loppuun saakka. Sekä tilat että koulun aikuiset ovat oppilaalle tutut. Avoimessa lähikoulussa oppilas toimii samassa ympäristössä kuin viettää myös vapaa-aikaansa.

Ilmiöpohjaisessa ja tutkivassa oppimisessa ilmiöitä ja niihin liittyviä tietoja ja taitoja opiskellaan tutkivalla otteella oppiainerajat ylittäen. Samanaikaisopettajuudessa vähintään kaksi opettajaa työskentelee yhteisten oppilaiden kanssa. Opettajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta yhdessä.

Kontiolahden kaikki koulut ovat liikkuvia kouluja, joten liikunta kuuluu olennaisesti koulupäiviin. Liikkuvassa koulussa oppilaat muun muassa istuvat tavallista vähemmän, liikkuvat koulupäivän aikana ja kulkevat koulumatkoja mahdollisimman paljon omin lihasvoimin. Toiminnallista oppimista ovat esimerkiksi ryhmätyöt, väittelyt, leikit ja tutkimustehtävät.

Kirkonkylällä rakentaminen alkaa pian

Kirkonkylän yhtenäiskoulun (kuvassa julkisivunäkymä länteen) käyttöön tuleva kokonaisuus muodostuu uudisrakennettavasta osasta ja muutostöiden jälkeen käyttöön jäävistä Kontiolahden koulun nykyisistä tiloista. Uuteen osaan tulevat esiopetuksen ja alaluokkien opetuksen tilat sekä henkilöstön tilat ja musiikin opetus.

Kontiolahden koulun C-siiven osittaiset purkutyöt ovat alkaneet kesäkuun alussa. Uudisrakentamisen on tarkoitus alkaa heinä–elokuussa. Kirkonkylän koulu siirtyy uusiin tiloihin vuoden 2021 syksyllä ja varsinainen yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa vuoden 2023 syksyllä.

Opetushenkilöstö on ollut mukana vaikuttamassa kirkonkylän yhtenäiskouluun sen rakennussuunnitteluvaiheessa. Samalla tavalla henkilöstö on mukana Lehmon yhtenäiskoulun suunnittelussa, kun hanke etenee siihen vaiheeseen.
Kontiolahden kunnan yhtenäisen perusopetuksen pedagoginen kehittämistyö käynnistyi jo ennen vuodenvaihdetta järjestetyissä koko opetushenkilöstölle suunnatuissa kick-off-tapahtumissa. Oppilaiden osallisuus  yhtenäiskouluhankkeissa huomioidaan myös aiempien rakennushankkeiden hyviä käytänteitä hyödyntäen.

Kirkonkylän yhtenäiskoulun tilat luovat innostavan kokonaisuuden

Kirkonkylän yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa ensimmäisenä. Kontiolahden kunnanhallitus käsitteli 1.6. kirkonkylän yhtenäiskoulun pääpiirustukset ja kustannusarvion ja esitti ne kunnanvaltuustolle tiedoksi. Asia oli kunnanvaltuustossa 8.6.

Kirkonkylän yhtenäiskouluun on suunniteltu tilat, jotka tukevat innostavuutta, toiminnallisuutta ja oppimista. Tiloista tehdään muunneltavat ja joustavat, jotta niitä voi helposti räätälöidä erilaisiin tarkoituksiin. Tilojen muodot, materiaalit, värit, akustiikka, äänimaailma ja kalustus luovat innostavan ja oppimiseen kannustavan kokonaisuuden.

Tilat jaetaan työrauhan saavuttamiseksi julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin osioihinsa. Koulussa on huomioitu oppimisen tuki, jotta pienryhmätilat ja oppilashuolto ovat helposti äärellään. Lisäksi läpikulku oppimisen tiloissa on suunnittelussa minimoitu ja vastaavasti turvallisuutta lisätty ikäryhmien erillisillä sisäänkäynneillä.

Lehmon hankesuunnitelma on hyväksytty

Lehmon yhtenäiskoulun suunnittelu etenee eri tahdissa kirkonkylän kanssa, koska myös rakentaminen alkaa myöhemmin. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuoden päästä kesällä. Kunnanvaltuusto hyväksyi yhtenäiskoulun rakentamisen hankesuunnitelman 8.6.

Yhtenäiskoulun käyttöön tuleva kokonaisuus muodostuu uudisrakennettavasta osasta ja Lehmon koulun nykyisistä käyttöön jäävistä tiloista. Yhtenäiskoulun tontilta puretaan pois A-rakennus eli vanha kivikoulu. D-rakennuksen eli puukoulun tilannetta käsitellään yhteistyössä Pohjois-Karjalan museon ja tarvittaessa ely-keskuksen kanssa.

B-rakennuksen liikuntasali oheistiloineen säilytetään. Lisäksi salia laajennetaan. C-rakennuksessa sijaitseva musiikin tila säilyy entisellä paikallaan ja muut luokkatilat muutetaan kotitalousopetukseen soveltuviksi. E-rakennuksessa toimii tulevaisuudessa eskari ja 1.–2. luokat. Rakennukseen sijoitetaan myös erityistä tukea tarvitseville oppilaille oppimistila ja hoitohuone. Nykyiset henkilöstön ja oppilashuollon tilat siirtyvät uudisrakennukseen.

Lisäksi uudisrakennukseen tulevat 3.–6. luokat ja 7.–9. luokat sekä käsityön ja luonnontieteiden erikoisluokkia, koulun ruokailutilat ja jakelukeittiö. Pääaula, katsomoporras ja esiintymislava muodostuvat keskeiseksi kohtaamisen ja esiintymisen paikaksi. Pääaulan ruokailutilat ovat hyödynnettävissä myös opetuksessa.

Lehmon yhtenäiskoulussa pyritään tilat saamaan mahdollisimman laajaan yhteiskäyttöön. Pääaulan läheisyyteen sijoitetaan tiloja, joilla on käyttöä myös kouluajan ulkopuolella. Tilat ovat muunneltavissa joustavasti, jotta oppilaita voi jakaa pienryhmiin ja muiden luokkien yhteyteen. Tilat antavat mahdollisuuden opettajien, ohjaajien ja muun henkilöstön uudenlaiseen toiminnan suunnitteluun ja opetuksen järjestämiseen. Liikkuva koulu puolestaan huomioidaan siten, että eri puolille koulua ja pihaa laitetaan muun muassa kiipeilyseiniä, hyppyruutuja ja puolapuita. Piha-alueen kehittäminen täsmentyy rakennussuunnitteluvaiheessa.

Lehmon yhtenäiskoulun on tarkoitus aloittaa toimintansa syksyllä 2023.

Kirkonkylän yhtenäiskoulun havainnekuva