Alkuneuvonta ja aloittavan yrityksen tuet

Yrittäjäksi, mutta miten? Uuden yrittäjän palveleminen on meille aina ensisijaisen tärkeää. Meiltä saat neuvontaa ja tukea alkuvaiheen ensiaskeliin.

Alkutaipaleella vastaan tulee perustamisen lisäksi monia kysymyksiä yrityksen liiketoiminnan osa-alueisiin: tuotteisiin, tuotemenetelmiin, rahoitukseen, sijoittumiseen ja kilpailutilanteeseen liittyen. Sparraamme näissä kysymyksissä ja järjestämme yritystoiminnan tarpeisiin liittyvää asiantuntijapalvelua.

Aloittavalla yrityksellä on mahdollisuus saada alkuvaiheeseen rahallista tukea. Tällaisia tukia ovat esimerkiksi maaseuturahoituksen kautta saatava yrityksen perustamistuki, LEADER-yhdistysten kautta haettava kehittämistuki ja yrittäjän henkilökohtainen starttiraha. Käymme läpi kanssasi eri mahdollisuudet ja tuemme rahoitushakemuksien teossa.