Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältö

Asiakirjajulkisuuskuvauksemme on kuvaus siitä, kuinka hallinnoimme viranomaistoiminnassamme ja palvelujemme tuottamisessa syntyviä tietoja.

Kuvauksen ensisijainen tarkoitus on auttaa kuntamme asiakkaita tietopyynnön tekemisessä. Kuvauksen avulla voit yksilöidä tarvitsemasi tiedot, jolloin pystymme toimittamaan tiedot sinulle kattavasti ja nopeasti. 

Toteutamme asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpitämällä myös hallinnon avoimuuden periaatetta. Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisällöstä säädetään laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta.

Tiedon pyytäminen asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla

Sinulla on laissa määritellyt oikeudet saada tietoa käsittelemistämme asioista ja viranomaisen asiakirjoista aina, kun kyse on:  

* viranomaisessa käsitellystä julkisesta asiakirjasta
* itseäsi koskevasta asiakirjasta

Voit saada meiltä tietoa myös muusta kuin julkisesta asiakirjasta, jos käsittelemässämme asiassa on kyse oikeuttasi, etuasi tai velvollisuuttasi koskevasta asiasta. Lisäksi sinulla on mahdollisesti oikeus saada tieto myös salassa pidettävistä asiakirjoista. Näistä oikeuksista säädetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Voit lähettää tietopyyntösi sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kontiolahti.fi tai olla yhteydessä sivun oikeassa reunassa oleviin yhteystietoihin. Tarvittaessa autamme sinua mielellämme tietopyynnössäsi ja haluamiesi tietojen yksilöinnissä. Mikäli emme voi antaa sinulle pyytämääsi tietoa, teemme siitä valituskelpoisen päätöksen. 

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö

Alla näet palvelukokonaisuudet, joiden alta löydät tietovarantojamme eli tietyn tehtävän hoidossa syntyvien tietojen kokonaisuudet. Kunkin tietovarannon alle on lueteltu millaisia tietoaineistoja tietovarantoon kuuluu. Lisäksi kerromme, millä tietojärjestelmillä käsittelemme tietoja ja millaisilla hakutekijöillä voimme hakea sinulle tietoja. Kerromme myös, jos tietoaineisto on saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan avulla. 

Täydennämme ja päivitämme asiakirjajulkisuuskuvaustamme aina tarpeen mukaan. 

 

Hallinto haitari

Hallinto

Asuminen ja ympäristö haitari

Asuminen ja ympäristö

Kasvatus ja opetus haitari

Kasvatus ja opetus

Vapaa-aika haitari

Vapaa-aika

Työ ja yritykset haitari

Työ ja yritykset

Sosiaali- ja terveyspalvelut haitari

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vapaa-aika haitari

Ota yhteyttä: