angle-left

Blogit

Omistajanvaihdosten ennakointi keskiöön

Pienet- ja keskisuuret yritykset ovat myös Kontiolahdella merkittäviä työllistäjiä. Noin 800 yrityksestämme yksinyrittäjiä on noin puolet. Yli 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä on reilusti alle 20 kappaletta. Näin ollen valtaosa alueemme yrityksistä on pk-yrityksiä. Kun kunnan alueella on noin 3500 työpaikkaa, voidaan todeta, että niistä merkittävä osa on juuri pk-yrityksissä.

Kontiolahdella yritysten ja yrittäjien ikä on pääasiassa melko nuori, varsinkin verrattuna koko valtakunnan tilastoihin. Kuitenkin samat tilastot osoittavat, että tulevien viiden – kymmenen vuoden aikana merkittävässä määrässä yrityksiä on tulossa tai suunnitteilla omistajanvaihdos. Haluammekin kannustaa ja innostaa paikkakuntamme yrittäjiä olemaan ajoissa liikkeellä, sillä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aloitettu valmistautuminen omistajanvaihdokseen kannattaa!

Omistajanvaihdosten onnistumisen merkitys

Omistajanvaihdosten edistämiseen tähtäävä toiminta on tärkeä teema yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta tarkasteltuna. Yksityisissä yrityksissä Suomessa on merkittävä määrä työpaikkoja, ja pk-yrityssektorin rooli työllistäjänä on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana. Ikääntyvässä Suomessa myös yritysten omistajat ikääntyvät vähitellen. Jatkajan löytyminen yritykselle ja yrittäjän elämäntyölle on tärkeää niin yrittäjän oman eläkevarallisuuden, kuin yritysten työpaikkojen säilyvyyden kannalta tarkasteltuna.

Omistajanvaihdoksen toteuttaminen

Omistajanvaihdos yrityksessä toteutetaan yrityskaupan tai sukupolvenvaihdoksen kautta. Molemmissa tapauksissa kyseessä on usein ainutkertainen prosessi. Usein sekä ostajalle että myyjälle aihe on uusi ja herättää paljon kysymyksiä. Joskus kaupat voivat toteutua nopeastikin, mutta yleensä huolellisesti toteutettu omistajanvaihdos vie aikaa muutamia kuukausia alustavista neuvotteluista kaupantekohetkeen.

Tärkein vaihe on kuitenkin se, mitä yrityksessä tehdään ennen omistajanvaihdoksen toteuttamista. Jos yrityksessä on jo vuosia valmisteltu lopettamista, kerrottu tästä kaikille asiakkaille, myyty koneet ja laitteet pois sekä luovuttu jo toimitiloistakin, on sanomatta selvää, ettei tällaiselle yritykselle enää löydy ostajaa.

Työkalut kuntoon

Haluammekin kannustaa yrityksiä pohtimaan omistajanvaihdosta hyvissä ajoin, sillä parhaimmillaan systemaattisesti tehty valmistautuminen näkyy parempana kauppahintana, helpompana myyntiprosessina sekä nopeampana toiminnan jatkumisena. Olemme kehittäneet tätä ennakoivaa työtä varten ilmaisen työkirjan, Arvolähtöisen omistajanvaihdoksen työkirja. Sen avulla pk-yrityksessä voidaan valmistautua huolellisesti ja pitkäjänteisesti yrityksen omistajanvaihdokseen nimenomaan arvonluonnin näkökulmasta. Tavoitteena on, että työkirjan toimenpiteiden avulla voidaan parantaa yrityksen arvoa ja saatavaa kauppahintaa.

Vinkit omistajanvaihdoksen toteuttamiseen

Mielestäni jokaisessa yrityksessä kannattaisi laittaa kuntoon nämä viisi tärkeintä, tekemässäni tapaustutkimuksessa esille noussutta asiaa:

1. Laaditaan kattava arvonmääritys heti alkuvaiheessa yhdessä sopivan asiantuntijan kanssa. Keskitytään yrityksen jatkuvuuden näkökulmaan eli kuinka yrityksen toiminta voi jatkua mahdollisimman tehokkaasti myös omistajanvaihdoksen jälkeen.

2. Yritystoiminnan jatkuvuuden huomioimien. Poistetaan yrittäjän henkilöitymisestä aiheutuvat riskit delegoimalla omat työtehtävät muille. Sovitaan mahdollisten muiden osakkaiden kanssa jatkuvuudesta omistajanvaihdoksen jälkeen.

3. Toteutetaan kestävään kannattavuuteen eli kassavirran ja käyttökatteen parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä tulevien vuosien aikana.

4. Kartoitetaan tarpeet investoinneille, laaditaan investointisuunnitelma seuraaville 5–10 vuodelle ja toteutetaan investointeja systemaattisesti aina omistajanvaihdokseen saakka.

5. Tiedotetaan ja viestitään omistajanvaihdosprosessin käynnistämisestä luottamuksellisesti henkilöstölle ja tärkeimmille sidosryhmille ajoissa.

Katso lisää:

Kutsumme myös kaikki alueen pk-yrityksen mukaan omistajanvaihdoskonferenssiin toukokuussa. Saat oman kappaleesi työkirjasta mukaasi tapahtumassa. Lisätietoja aiheesta alla olevien linkkien kautta:

Arvolähtöisen omistajanvaihdoksen työkirja. Julkaisija Kontionloikka Oy: https://tinyurl.com/yznkt67s
Kirjoittajan YAMK-opinnäytetyö. Julkaisija Karelia ammattikorkeakoulu: https://www.theseus.fi/handle/10024/511634
4.5.2022 Kontionloikan omistajanvaihdoskonferenssin ilmoittautuminen: https://tinyurl.com/ovfoorumi

Jarkko Peiponen
Vs. Toimitusjohtaja
Yritysvalmentaja

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Pyytivaara – Tilaa ja avaruutta Kontiolahden sydämessä

”Kontiolahden korkeimmalta vaaralta mä katselen. Pyytivaaran kauneutta tornimäeltä ihailen....

Trendit

Teollisuudessa takana vahva vuosi Kontiolahden kunnan alueen teollisuustyöpaikat lisääntyivät...

Ota yhteyttä:

JARKKO PEIPONEN

TOIMITUSJOHTAJA KONTIONLOIKKA OY
 050 472 4144
jarkko.peiponen@kontiolahti.fi