angle-left

Blogit

Toinen toisiamme kirittäen pääsemme kohti tavoitteita

Kontiolahti valittiin vuoden 2020 yrittäjyyskunnaksi

Kontiolahteen on tulvinut tällä viikolla onnitteluja ja iloista mieltä. Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry valitsi Kontiolahden vuoden 2020 yrittäjyyskunnaksi. Perusteluihin oli koottu kattavasti useita asioita, joissa olemme yhdessä onnistuneet. Perusteluissa oli huomioitu muun muassa kunnan elinkeinopolitiikan onnistumiset, yhteistyö eri verkostoissa elinvoiman edistämiseksi, matalan kynnyksen palvelut yritysneuvonnassa sekä palaute, jota on saatu suoraan yrityksiltä maankäytöstä, lupapalveluista ja yrityspalveluista.

Muistan vuoden 2017 alusta tilanteen, kun aloitin Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n luotsaajana. Olimme juuri saaneet hyppysiimme silloisen kehittämisyhtiö Josek Oy:n toteuttaman, yrityksille suunnatun kyselyn, jossa kartoitettiin asioita, joita yritykset odottavat kunnalta. Lopputuloksia lukiessa tuntui, ettei vastauksista löydä sopivaa yhteistä suuntaa. Yritysten oli vaikeaa vastata näihin kysymyksiin. Mitä yritys oikeastaan kotikunnaltaan odottaa? Kontiolahden noin 700 yrityksestä yksinyrittäjiä on lähes 400. Toimialat painottuvat rakentamiseen, teollisuuteen ja palveluihin. Mitä näillä toimialoilla yritykset kunnan elinkeinotyöltä tarvitsevat? Vastauksissa esille nousi useimmin infrastruktuuri ja yritysneuvonta.

Lähdimme rakentamaan Kontiolahdella uutta elinkeinotyötä pienin askelin. Ensinnäkin halusimme varmistua siitä, että vuoropuhelu yritysten suuntaan on luontevaa ja joustavaa, mutta myös rakennettu systemaattiseksi osaksi omaa toimintaamme. Halusimme tehdä yhteistyötä koulujen kanssa ja olla apuna yrittäjyyskasvatuksen jalkauttamisessa. Tutkimme mahdollisuuksia olla palvelemassa alueen yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Vahvistimme omassa organisaatiossamme yhteistyötä yritysten palvelemiseksi. Kunta otti ennakoivia askeleita tulevaan ja laati strategisen yleiskaavan, johon tulevaisuuden kasvusuunnat on määritetty. Yrityksiä haluttiin palvella maankäytössä ja lupapalveluissa parhaalla asenteella nykyaikaisin menetelmin. Vuoden 2019 aikana Kontiolahden kunnan kehittämisyhtiö, Kontionloikka Oy otti todellisen loikan ja onnistui määrällisesti lähes tuplaamaan yrityskontaktit Kontiolahdella aikaisempiin vuosiin nähden. Samaan aikaan Kontiolahden Yrityspalvelu Oy rakennutti Kontiolahteen yritystiloja, joiden työllisyysvaikutus ylsi yli 150 henkilön. Kontionloikka alkoi myös toteuttamaan elinvoimaprojekteja, joiden tavoitteena on alueen yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen. Tällä hetkellä Kontionloikka toteuttaa muun muassa matkailuun liittyviä hankkeita ja tarjoaa yrityksille asiantuntija-apua koronakriisin ylipääsemiseksi. Myös paikallista kysyntää on haluttu parantaa markkinoimalla alueen yrityksiä ja niiden palveluita ostapaikallista.fi-sivuston avulla.

Koronakriisissä kunnan elinkeinotyössä oltiin valmiudessa heti alusta alkaen. Kontiolahti otti vastaan yksinyrittäjätukihakemuksia ensimmäisten kuntien joukossa. Päätöksiä emme päässeet tekemään ennen kuin kriteeristö ministeriöstä oli selvillä. Jo aiemminkin aktiivinen yritysten kontaktoiminen sai lisävahvistusta työllisyyspalveluista. Yritysvalmentajamme Jarkko Peiponen teki pitkää päivää ja auttoi lukuisia yrityksiä hakemaan koronahäiriörahoitusta tai muuta apua haastavaan tilanteeseensa. Toki myönteisiäkin valopilkkuja oli tämän kaiken epävarmuuden keskellä nähtävissä. Joillekin yrityksille avautui jopa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Mitä yritykset Kontiolahdella sitten lopulta kunnalta odottavat? Kontiolahden suurimmat yksityiset työnantajat Medisize Oy ja Ouneva Group kertoivat maakuntalehdelle, että kunta on mutkaton yhteistyökumppani ja kunnan kanssa toimiminen on sujuvaa ja joustavaa. Peli ei siis ole menetetty, eikä pyyhettä heitetä kehään vieläkään, kuten pääkirjoituksessa maakuntalehdessä (Sanomalehti Karjalainen 19.11.2020) todettiin. Yrittäjien kuntabarometrin mukaan Kontiolahti on kokoluokassaan Suomen 8. yrittäjäystävällisin kunta vuonna 2020 ja maakunnan kunnista paras.

Matkaa huipulle on yhä, mutta toinen toisemme kirittäjänä pääsemme – ellemme huipulle – niin ainakin entistä parempiin suorituksiin.

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Mitä Kontiolahden mahdollistavalla kasvustrategialla tavoitellaan?

Kontiolahden kuntastrategialla tavoitellaan kasvua ja loistavinta asennetta. Haluamme kasvua...

Yrittäjyyskasvatus ja oppilaitosyhteistyö kehittää opiskelijoista yrittäjyysosaajia!

Kunnan elinkeinopalveluita tuottavana yhtiönä teemme Kontionloikassa hyvin monella tavalla...

Ota yhteyttä:

JARKKO PEIPONEN

TOIMITUSJOHTAJA KONTIONLOIKKA OY
 050 472 4144
jarkko.peiponen@kontiolahti.fi