Näin äänestät europarlamenttivaaleissa (sisältö)

Näin äänestät europarlamenttivaaleissa

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. 

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa ke 29.5. - 4.6.2024. 

Ennakkoäänestyspaikat Kontiolahden kunnassa

Kontiolahden kunnanvirasto - valtuustosali
Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
Avoinna:
Ke-pe 29.-31.5.2024 klo 11:00-17:00 
La-su 1.-2.6.2024 klo 10:00-16:00 
Ma-ti 3.-4.6.2024 klo 12:00-20:00
ja
Lehmon kirjasto, näyttelytila – Kylmäojantie 49, 80710 Lehmo
Avoinna:
Ke-pe 29.-31.5.2024 klo 12:00-18:00 
La-su 1.-2.6.2024 klo 10:00-16:00 
Ma-ti 3.-4.6.20244 klo 12:00-20:00 

Kiertävä vaaliauto:

Ke 29.5.2024
Jakokosken koulu klo 9.30 - 10.30
Mönnin kylätalo 11.00 - 12.00
Selkien koulu 12.30 - 13.30
Varparanta, palvelukeskus 14.30 - 15.30
Romppalan monitoimitalo 16.00 - 17.00

Ti 4.6.2024
Romppalan monitoimitalo klo 9.30 - 10.30
Varparanta, palvelukeskus klo 11.00 - 12.00
Selkien koulu klo 13.00 - 14.00
Mönnin kylätalo klo 14.30 - 15.30
Jakokosken koulu klo 16.00 - 17.00

Laitosäänestys

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot), rangaistuslaitokset, Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnat ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavat yksiköt. Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana (yhtenä päivänä). 

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle puhelimitse tai kirjeellä viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16.00. Edellisissä yleisissä vaaleissa kotiäänestäneille lähetetään kirje ja valmiiksi täytetty ilmoittautuminen kotiäänestykseen lomake kotiin. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva. Läsnä olevana henkilönä voi toimia vaalitoimikunnan jäsen, tällöin hän ei toimi vaalitoimitsijana. Kotiäänestyslomake

Äänestämällä kirjeäänestyksellä

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman koti- tai väestökirjanpitokuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ohje kirjeäänestysmateriaalin tilaamiseksi: https://vaalit.fi/kirjeaanestys


Äänestys vaalipäivänä

Europarlamenttivaalin vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. 

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Kontiolahden kunnassa on neljä äänestysaluetta: 

  • Kunnantalo, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
  • Lehmo: Lehmon koulu, Kylmäojantie 6, 80710 Lehmo
  • Kulho: Kulhon koulu, Rekiraitti 9, 80910 Kulho
  • Onttola: Onttolan koulu, Koulutie 10, 80510 Onttola

Digi- ja väestötietovirasto postittaa kaikille äänioikeutetuille äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) viimeistään 24 päivää ennen vaalipäivää. Ilmoitus äänioikeudesta tulee paperipostin sijasta sähköisessä muodossa Suomi.fi-viesteihin, jos sinulla on palvelu käytössäsi.

Ota yhteyttä:

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

PASI RUOHTULA

HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, TALOUSJOHT. TEHTÄVÄT
 050 439 8005
pasi.ruohtula@kontiolahti.fi

Vaalien varayhteyshenkilö

HANNA SUHONEN

HALLINNON SUUNNITTELIJA & TIETOSUOJAVASTAAVA
 050 437 3411
hanna.suhonen@kontiolahti.fi

Tutustu lisää:

Vuosina 2023-2035 toimitettavat säännönmukaiset vaalit

Vuosina 2024-2035 toimitettavat säännönmukaiset vaalit

 

2024 Europarlamenttivaalit (9.6.2024)
2025 Alue- ja kuntavaalit (13.4.2025)
2026 ei säännönmukaisia vaaleja
2027 Eduskuntavaalit (18.4.2027)
2028 ei säännönmukaisia vaaleja
2029 Alue- ja kuntavaalit (15.4.2029)
2029 Europarlamenttivaalit (10.6.2029)
2030 Presidentinvaalit
2031 Eduskuntavaalit
2032 ei säännönmukaisia vaaleja
2033 Alue- ja kuntavaalit
2034 Europarlamenttivaalit
2035 Eduskuntavaalit