Sisältöjulkaisija

angle-left Ensi vuonna Kontiolahdella luodaan edellytyksiä kasvulle

Ensi vuonna Kontiolahdella luodaan edellytyksiä kasvulle

Vuonna 2019 Kontiolahdella jatketaan rohkeaa yrittämistä ja luodaan edellytyksiä kasvulle.

Strateginen yleiskaava on tarkoitus saada voimaan vuonna 2019. Strategisen yleiskaavan tavoitteena on ohjata kunnan maankäytön suuria linjoja ja tukea kunnan strategisia linjauksia. Strategisella yleiskaavalla valitaan ja aikataulutetaan rakentamisen kasvusuunnat, ja se vaikuttaa myös palvelujen järjestämiseen.

Ensi vuoden ja tulevien vuosien investoinnit ovat Kontiolahdella merkittävät. Vuonna 2019 nettoinvestoinnit ovat lähes kuusi miljoonaa euroa. Niiden lisäksi ensi vuonna rakennetaan yhtä uutta alakoulua leasing-rahoituksella. Uuteen infraan panostetaan ja kunnallistekniikkaa rakennetaan noin 2,7 miljoonalla eurolla. Katujen rakentamista jatketaan erityisesti uusilla asuinalueilla. Tällä varmistetaan tonttitarjonta ja uudet asukkaat.

Peruskorjauksia tehdään muun muassa lukiorakennuksessa ja Lehmon koulussa. Ensi vuonna suunnitellaan yhtenäiskouluhanketta sekä Lehmon alueen varhaiskasvatuksen palveluverkkoa. Talousarviossa varaudutaan jääkiekkokaukalon sekä lähiliikunta- ja leikkipaikkojen rakentamiseen ja perusparantamiseen.

Kunnan elinkeinotoiminta organisoidaan uudella tavalla yhdessä tytäryhtiöiden kanssa. Kontionloikka Oy:n ja Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n keskeisimmät tehtävät ovat yritysten kasvun ja kehittämisen mahdollistaminen. Kunta tekee myös tulevaisuudessa tiivistä yhteistyötä elinkeinojen kehittämisessä Joensuun seudulla. Kunta on mukana Joensuun seudun elinkeinohankkeissa vuosina 2019–2021, ja hankkeiden tavoitteena on parantaa elinkeinotoiminnan edellytyksiä Joensuun seudulla.

Kumulatiivista ylijäämää kunnalla on lähes 16 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 talousarvio on alijäämäinen noin 1,3 miljoonaa euroa, myös vuoden 2020 taloussuunnitelma on alijäämäinen. Vuosi 2021 näyttäisi kääntyvän lievästi ylijäämäiseksi. Toimintatapojen uudistamista tulee edelleen jatkaa. Toimintamenot kasvavat kuitenkin suunnitelmakaudella maltillisesti. Vuonna 2019 kasvu on vajaa kaksi prosenttia. Kasvu johtuu pääosin palkkamenojen sopimuskorotuksista.

Kunnan veroprosentit ovat ennallaan eli kiinteistöverot lähes alarajoilla ja tuloveroprosentti 20,50. Verotulojen kasvuksi on arvioitu lähes seitsemän prosenttia ja valtionosuuksien kasvuksi 2,7 prosenttia. Kunnan velkamäärä nousee ensi vuonna investointien myötä. Lainaa itse kunnalla arvioidaan olevan noin 2 800 euroa per asukas.

Kontiolahden väkimäärän arvioidaan kasvavan ja odotetaan, että väkimäärä olisi vuoden 2019 lopussa vajaa 15 000 asukasta. Kontiolahdella syntyy ainoana kuntana Pohjois-Karjalassa enemmän lapsia kuin ihmisiä kuolee. Tällä hetkellä lähtömuutto on voimakkaampaa kuin tulomuutto, mutta tonttitarjontaa parantamalla pyritään väestömäärän kasvuun.

Kontiolahden kunnanhallitus käsitteli talousarviota kokouksessaan 26.11. ja kunnanvaltuusto hyväksyy sen 10. joulukuuta.