Sisältöjulkaisija

angle-left Historian suurimmat investoinnit alkavat Kontiolahdella ensi vuonna

Historian suurimmat investoinnit alkavat Kontiolahdella ensi vuonna

Kontiolahden kunnan historian isoimmat investointihankkeet käynnistyvät vuonna 2020. Kirkonkylälle ja Lehmoon on tulossa yhtenäiskoulut, joissa opiskelee tulevaisuudessa yli 1300 esi- ja perusopetuksen oppilasta. Lisäksi Lehmoon on suunnitteilla uusi päiväkoti, ja kirkonkylälle aletaan rakentaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveysasemaa yhteistyössä Siun soten kanssa.

Ensi vuonna nettoinvestoinnit ovat lähes seitsemän miljoonaa euroa ja taloussuunnittelukaudella 44 miljoonaa euroa. Talonrakennusinvestoinnit ovat 32 miljoonaa euroa vuosina 2020–2022. Samanaikaisesti kunnallistekniikkaa rakennetaan tulevana vuonna 2,2 miljoonalla eurolla. Kohteet ovat muun muassa Vanhan Nurmeksentien kevyen liikenteen väylä ja useiden asuinalueiden infra.

Tulevana vuonna painottuu myös työllisyydenhoidon kehittäminen. Kunnan työllisyydenhoitoon on pantu paukkuja Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven yhteisellä työllisyyshankkeella, jossa muun muassa jatkokehitetään työllistämisen palveluprosesseja, vastataan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan ja edistetään työvoiman liikkuvuutta alueella. Lisäksi Kontiolahti on hakenut työssäkäyntialueen muiden kuntien kanssa valtakunnalliseen työllisyyden kuntakokeiluun, jossa kunnan vastuulle siirrettäisiin te-palveluiden toteuttamisvastuu. Toteutuessaan kokeilu toisi merkittäviä uusia mahdollisuuksia ja keinoja kunnille työllisyyden edistämiseen.

Kunnan tytäryhtiöt Kontiolahden Yrityspalvelu Oy ja Kontionloikka Oy pyrkivät edistämään kunnan kasvustrategian mukaisesti työpaikkamäärän kasvua. Maanhankinnan ja asemakaavoituksen avulla toteutetaan strategisen yleiskaavan tavoitteita. Kontioniemen aluetta kehitetään kestävän kehityksen sekä liikunta- ja urheilumatkailun näkökulmasta.

Kumulatiivista ylijäämää kunnalla on lähes 13 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvio on ylijäämäinen noin satatuhatta euroa, kuten myös taloussuunnitteluvuodet 2021 ja 2022. Kokonaisuutena toimintakulut kasvavat maltillisesti, mutta edellyttää silti jatkuvaa toimintatapojen uudistamista ja menokehityksen taittamista.

Kunnan veroprosentit ovat ennallaan eli kiinteistöverot lähes alarajoilla ja tuloveroprosentti 20,50. Verotulojen kasvuksi on arvioitu vajaa viisi prosenttia ja valtionosuuksien kasvuksi yhdeksän prosenttia. Valtionosuuksien kasvu johtuu määräaikaisten leikkausten päättymisestä. Kunnan velkamäärä nousee tulevina vuosina investointien myötä. Ensi vuonna lainaa kunnalla arvioidaan olevan noin 2 900 euroa per asukas.

Kontiolahden väkimäärän arvioidaan kasvavan ja odotetaan, että väkimäärä olisi vuoden 2019 lopussa vajaa 15 000 asukasta. Kontiolahdella on syntyvyys kuolleisuutta suurempi ainoana kuntana Pohjois-Karjalassa. Tällä hetkellä lähtömuutto on voimakkaampaa kuin tulomuutto, mutta tonttitarjontaa parantamalla pyritään väestömäärän kasvuun.

Talousarvio oli kunnanvaltuustossa 9. joulukuuta.