Sisältöjulkaisija

angle-left Postilakko vaikuttaa Kontiolahden kunnan laskujen ja asiakirjojen käsittelyyn

Postilakko vaikuttaa Kontiolahden kunnan laskujen ja asiakirjojen käsittelyyn

Postilakko vaikuttaa Kontiolahden kunnan laskujen maksuehtoihin sekä erilaisten asiakirjojen kulkuun ja määräaikojen pituuteen. Asiakkaita pyydetään asioimaan ensisijaisesti sähköisten kanavien kautta.

Kontiolahden kunta on päättänyt muuttaa laskuihin maksuehdoksi 35 päivän maksuajan postilakon ajaksi, sillä laskut saattavat saapua asiakkaille myöhässä lakon vuoksi. Sähköiset eli e-laskut ja verkkolaskut kulkevat tavalliseen tapaan. Kunta kannustaa vaihtamaan laskut e-laskuiksi omassa verkkopankissa.

Lakolla voi olla vaikutuksia Kontiolahden kunnassa muun muassa asioiden vireille saattamiseen sekä tiedoksiannon ja muutoksenhaun määräaikoihin. Kunta käyttää tiedonantojen, päätösten ja muiden asiakirjojen lähettämisessä vaihtoehtoisia tiedoksiantotapoja mahdollisuuksien mukaan, silloin kun se lain mukaan on mahdollista.

Ensisijaisesti asiakirjat pyritään lähettämään sähköpostitse tai faksilla. Tarvittaessa asiakkaaseen ollaan yhteydessä puhelimitse ja sovitaan asiakirjan tiedoksiantamistavasta. Jos asiakas tietää jonkin asian olevan vireillä, hän voi myös tiedustella asian vaihetta sitä käsittelevältä viranomaiselta ja sopia asiakirjojen toimittamisesta tässä yhteydessä. Kaikissa tapauksissa pyritään toimimaan siten, että asiakkaan oikeusturva ei postilakosta johtuen vaarannu.

Katso kunnan tarkemmat yhteystiedot