Sisältöjulkaisija

angle-left Taajamametsien hakkuilla elävöitetään maisemaa Kontiolahdella

Taajamametsien hakkuilla elävöitetään maisemaa Kontiolahdella

Taajamametsien hakkuut alkavat Kontiolahdella elokuun puolivälin jälkeen. Hakkuita tehdään Koivu- ja Lehmustien, Naavakaaren ja Hovimäen sekä sataman rinteen alueilla. Työt kestävät arviolta pari viikkoa.

Hakkuiden tarkoituksena on avartaa ja elävöittää maisemaa, edistää alueen virkistyskäyttöä ja suoda jäljelle jäävälle puustolle kasvutilaa. Samalla poistetaan vaurioituneita ja lahovaurioisia puita. Alueella kasvaa paikoin hienoja vanhoja mäntyjä, joista terveet ja hyväkuntoiset säästetään maisemapuiksi paikkoihin, joissa iso puu voi kasvaa asukkaiden kannalta turvallisesti.

Varttuneen metsän alla kasvava alusmetsä harvennetaan ja siistitään puistomaiseen tiheyteen ennen hakkuita. Kiinteistöjen välisillä metsäalueilla harvennetaan tiheitä metsiköitä ja poistetaan sairaita ja vioittuneita puita. Tavoitteena on avara sekametsä. Alueelle jätetään pieniä tiheikköjä lisäämään ekologista monimuotoisuutta.

Hakkuilla pyritään turvaamaan metsien vihreys ja puuston elinvoimaisuus vuosikymmeniksi eteenpäin. Hakkuut toteutetaan jatkuvan kasvatuksen periaatteiden mukaisesti eli säilyttäen metsät peitteisinä. Alueelle ei tule varsinaisia avohakkuita, vaan puustoa käsitellään harvennus- ja poimintahakkuin. Osa hakkuutähteistä kerätään ja kuljetetaan varastokasoihin kuivatettavaksi.

Taajamametsien hakkuista pidettiin yleisötilaisuus ma 12.8.