Aamu- ja iltapäivätoiminta

Tarjoamme koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille.

Toteutamme iltapäivätoimintaa ostopalveluna Kontiolahden 4H-yhdistykseltä. Tämän lisäksi järjestämme itse aamupäivätoimintaa sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden iltapäivätoimintaa Lehmon ja Kontiolahden kouluilla.

Olemme määritelleet toiminnan järjestämisen periaatteet ja perittävät kuukausimaksut aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa. Järjestämme toimintaa koulun lukuvuoden koulutyöpäivien aikana lukuunottamatta syys- ja kevätlukukausien päättymispäiviä.

Vahvistamme kerhojen toimintapaikat vuosittain ilmoittautumisten perusteella. Toiminnan piiriin otetaan kaikki halukkaat, mikäli ryhmä syntyy. Minimiryhmäkoko iltapäiväkerhon syntymiselle on 10 oppilasta.