Sisältöjulkaisija

angle-left Kirjastot opastavat asiakkaita digiasioissa

Kirjastot opastavat asiakkaita digiasioissa

Pohjois-Karjalan kirjastot ovat valmistautuneet opastamaan asiakkaita digikysymyksissä entistä paremmalla ammattitaidolla, Vaara-kirjastot tiedottaa. Vuoden 2020 alusta alkaen on Vaara-kirjastojen henkilökunta osallistunut yleisten kirjaston digihankkeen järjestämiin digitaitoihin liittyviin koulutuksiin. Valtaosa Vaara-kirjastojen henkilökunnasta on suorittanut digidiplomiksi nimetyn koulutuskokonaisuuden. Kirjastoissa on myös kehitetty alueellista yhteistyötä muiden digituen toimijoiden kanssa.

Kirjastot opastavat asiakkaita verkkopalvelujen ja kirjaston omien laitteiden käytössä, mobiililaitteiden peruskäytössä sekä tiedonhaussa. Kirjastoissa opastetaan viranomaispalvelujen äärelle mutta ei asioida asiakkaan puolesta. Kirjastoista saa tietoa myös alueen muista digituen toimijoista ja kirjastoissa järjestetään digiopastuksia ja -tapahtumia yhteistyökumppaneiden kanssa. Opastuksessa noudatetaan digi- ja väestötietoviraston laatimia digituen eettisiä ohjeita.

Yleisten kirjastojen digihanke on opetusministeriön rahoittama valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on kirjastohenkilökunnan osaamisen kehittäminen ja verkostomaisen toimintatavan vahvistaminen kirjastojen digiopastuksessa. Digihanke on osa kirjastojen alueellista ja valtakunnallista kehittämistyötä. Yleisten kirjastojen digihanke päättyy Pohjois-Karjalassa maaliskuussa 2021, mutta hankkeessa käyttöönotetut toimintatavat jäävät kirjastoissa pysyviksi käytännöiksi.

Vaara-kirjastojen nettisivuille