Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahden kunnalle ja Joensuun kaupungille yhteinen lähivirkistysalueiden kehittämisavustus

Kontiolahden kunnalle ja Joensuun kaupungille yhteinen lähivirkistysalueiden kehittämisavustus

Joensuun ja Kontiolahden yhteinen Koukuttavat reitit -hanke on saanut yhteensä 28 488 euron avustuksen. Avustus on tarkoitettu lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen. Myönnetyn avustuksen ja kuntien omarahoituksen mahdollistamana Jaamankankaan, Lykynlammen sekä Lehmon-Utranharjun alueille suunnitellaan uusia mutta jo olemassa oleviin reitteihin linkittyviä rengasreittejä sekä kaksi esteetöntä taukopaikkaa. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Avustuksen myönsi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja se on osa kunnille kohdennettua, yhteensä 9,6 miljoonan euron tukipakettia. Tukipaketin taustalla on koronapandemian aikana huomattavasti lisääntyneet luontokohteiden kävijämäärät. Myönnetyt avustukset kohdennettiin erityisesti sellaisille kohteille, jotka ovat laajojen käyttäjäjoukkojen saavutettavissa.