Sisältöjulkaisija

angle-left Kontiolahden kunta palkitsi vuoden loistavimmat

Kontiolahden kunta palkitsi vuoden loistavimmat

Kontiolahden kunta on jakanut vuosittaiset kulttuuri-, nuoriso- ja vanhustyön palkinnot sekä vuoden liikuttajan palkinnon. Palkinnot luovutettiin Vuoden loistavimmat -palkitsemisjuhlassa  keskiviikkona 14. joulukuuta.

Kunta jakoi myös henkilöstönsä vuoden innostavimman työntekijän ja esihenkilön palkinnot, joilla halutaan nostaa esille loistavimmalla asenteella kunnassa tehtyä työtä.

Kontiolahden kunta onnittelee palkinnonsaajia!

Vuoden 2022 palkittavat perusteluineen:

Kulttuuripalkinto: Kontiolahden Tuulia ry

Kuorolaulun on tieteellisissä tutkimuksissa todettu pidentävän elinikää ja parantavan elämänlaatua. Tuulia-kuoro on 40 vuoden ajan edistänyt hyvinvointia ja tuonut iloa ja eloa kuulijoilleen. Kuoron toiminta on ollut kunnianhimoista ja eteenpäin suuntautuvaa kehittäen jatkuvasti kuorolaisten esiintymis- ja laulutaitoja.

Nuorisopalkinto: Klaus Tefke

Klaus Tefke ohjaa nuoria niin työssä kuin vapaa-ajalla. Seurakunnan matalan kynnyksen nuorisotoimintaan on helppo tulla mukaan kiitos Tefken positiivisen ja kannustavan asenteen. Hän on myös tärkeä yhteistyökumppani kunnan nuorisotyölle. Vapaa-ajallaan Klaus Tefke valmentaa nuoria karatekoja menestyksekkäästi Joen Mawashissa.

Vanhustyön palkinto: Lions Club Kontiolahti/Höytiäinen ja Ilpo Saarelainen

Lions Club Kontiolahti/Höytiäinen:

Yhteisö tekee säännöllistä vapaaehtoisuuteen perustuvaa vanhusten viriketoimintaa hoivakodeissa. Yhteisön jäsenet ulkoiluttavat vanhuksia, järjestävät hoivakodeissa ohjelmallisia tapahtumia tai muita kulttuurielämyksiä sekä pitävät yllä ystävätoimintaa hoivakotien asukkaille. Yhteisö on myös ottanut yläkoulun nuoria mukaan toimintaansa. Esimerkillistä työtä ikäväestön hyväksi!

Ilpo Saarelainen

Ilpo Saarelainen on aktiivinen toimija paikallisessa veteraanijärjestössä Sotien
1939–45 Kontiolahden perinnetoimikunnassa. Toiminnallaan Ilpo Saarelainen pitää yllä veteraanityön arvostusta ja myös siirtää veteraaniperinnettä nuoremmille sukupolville. "Muistot eivät koskaan himmetä saa!"

Vuoden liikuttaja -palkinto: Salla Ronkainen

Salla Ronkainen rohkaisee kaikkia juoksemaan kunnosta riippumatta. Hän on omalla esimerkillään näyttänyt, että liikkuminen kuuluu kaikille ja kaikissa elämäntilanteissa. Ronkainen levittää positiivista juoksun ja liikunnan ilosanomaa niin somessa, oman yrityksensä toiminnassa kuin erilaisissa tapahtumissakin.

Vuoden innostavin työntekijä: Jaana Kemppi, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Jaana Kemppi inspiroi työyhteisöä luovalla työotteella ja jatkuvalla kehittymishalullaan. Hän on kiinnostunut uusista tavoista opettaa, olla oppilaan tukena ja edistää koko oppilaskunnan hyvinvointia. Kemppi laittaa itseään likoon: hänen rakentava suhtautumisensa erilaisiin uudistuksiin toimii esimerkkinä muulle työyhteisölle.

Vuoden innostavin esihenkilö: Minna Pulkkinen, puhtauspalvelupäällikkö

Minna Pulkkinen on esihenkilönä tuonut myönteisiä muutoksia työyhteisöön. Hän on työstänyt asioita työntekijöitään kuullen. Pulkkinen toimii tasapuolisesti ja kohottaa yhteishenkeä. Hän luottaa työntekijöihin ja tukee heitä työssään. Pulkkisen myötä tunne laitoshuoltajien työn arvostuksesta on lisääntynyt, mikä on lisännyt laitoshuoltajien oman työn arvostamista.