Sisältöjulkaisija

angle-left Kyyrönsuolle on valmisteilla vesiensuojelukosteikko

Kyyrönsuolle on valmisteilla vesiensuojelukosteikko

Paskolähteen puro

Kyyrönsuon alueella ja Kiviniemen luontotilan pihapiirissä on tehty ennallistamistoimia, joilla on tulevaisuudessa huomattavaa maisemallista ja virkistyksellistä merkitystä. Näihin Kontiolahden kunta sai syksyllä 2020 valtion Kunta-Helmi-ennallistamisavustusta sekä kosteikon rakentamiseeen Ely-keskukselta vesiensuojeluavustusta.

Paskolähteestä virtaava tasalämpöinen, juomavedeksi kelpaava vesi on saanut uuden matalan ja mutkittelevan uoman. Jaamankankaan eteläosasta lähtevän Paskolähteen puron entisellä turvesuolla kulkenut, nyt ennallistettu osuus on 1,2 kilometriä pitkä. Viileä lähdevesi muuttaa elinympäristöä ja kuljettaa sinne Paskolähteestä ja sen alapuolisesta 600 metrin luonnontilaisesta osuudesta lähdeympäristön kasvien siemeniä ja eliöstöä. Vaikutukset kasvillisuudessa alkavat näkyä aluksi hitaasti, mutta muutokset ovat varmasti jollain tavoin piankin havaittavissa. Luonnon palautumista seurataan Helmi-hankkeen ja mahdollisten jatkotutkimushankkeiden parissa.

Kyyrönsuon entisen turvetuotantoalueen alavimpien osien lammikoiden ympärille on tehty valtion vesiensuojeluavustuksella penkereitä alueen tiiviistä pohjasavesta. Penkereiden teko jatkuu tulevana vuonna, ja kosteikoihin sijoitetaan puumateriaalia sekä hiilivarastoksi että vesienpuhdistusmateriaaliksi. Vedessä olevan puuaineksen pintaan on havaittu luontaisesti kehittyvän kasvustoa, jolla on merkittävää vesien puhdistusvaikutusta.

Lisäksi Kolin kansallispuiston eteläisen portin, Kiviniemen luontotilan, pihapiirin perinnebiotoopit Herajärven rannalla on raivattu vesakosta ja aidattu laidunnuskäyttöön. Maaseudun sivistysliiton pohjoiskarjalainen ryhmä toteutti hienon, perinteisen vitaksilla sidotun 1100 metriä pitkän pistoaidan. Pusikot raivattiin kunnan omana työnä ja kasattiin toimitettavaksi energiakäyttöön. Lampaat pääsevät laiduntamaan alueelle ensi kesänä.

Paskolähteen puro