Sisältöjulkaisija

angle-left Lehmon yhtenäiskoulu kohoaa vauhdilla

Lehmon yhtenäiskoulu kohoaa vauhdilla

Lehmon yhtenäiskoulun rakennustyömaa

Lehmoon on kohonnut uuden yhtenäiskoulun seinärakenteet, ja rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti. Uudisosa valmistuu ensi kesänä, jonka jälkeen remontoidaan vanhan osan luokkia ja C-siipi puretaan pois. Rakentamisen
aikana koulussa opiskelevat nykyisen alakoulun oppilaat. Uusi liikuntahalli ja koulun viimeisetkin tilat piha-alueineen valmistuvat vuonna 2023.

Uusi Lehmon yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa syyslukukaudella 2023. Tällöin koulussa opiskelevat nykyisen Lehmon koulupiirin alaluokkalaiset ja lisäksi kaikki 7.–9. luokkien oppilaat Lehmon ja Kylmäojan alueelta. Samaan aikaan kirkonkylällä ala- ja yläluokat yhdistyvät Kontiolahden kirkonkylän yhtenäiskouluksi. Siellä opiskelevat nykyisen kirkonkylän alakoululaiset. Lisäksi yläluokille 7–9 tulevat kaikkien kyläkoulujen oppilaat, eli Ahokkalasta, Jakokoskelta, Kontioniemestä, Kulhosta, Onttolasta, Selkieltä ja Varparannalta tulevat nuoret. Näin ollen kaikki kontiolahtelaiset oppilaat opiskelevat tulevaisuudessa jossain peruskoulunsa vaiheessa yhtenäiskoulussa.

Yhtenäiskoulu oppimisympäristönä tarjoaa oppilaalle yhtenäisen opinpolun eskarista ysiluokan loppuun. Opettajille puolestaan yhtenäiskoulu tarjoaa uudenlaisia yhteistyön mahdollisuuksia ja aiempaa monipuolisempaa työympäristöä, kun aineenopettajat ja luokanopettajat voivat tehdä yhteistyötä konkreettisten asioiden äärellä. Vaikka osa oppilaista siirtyykin yhtenäiskouluun vasta yläluokilla, yhtenäinen opinpolku pyritään luomaan myös heille. Siirtyessään ylemmille luokille yhtenäiskouluun, he eivät kyläkoululta tullessaan olekaan koulun nuorimpia, vaan koulussa toimii eri-ikäisiä oppilaita, jotka työskentelevät yhdessä.

Kahden yhtenäiskoulun malliin siirtyminen vaatii yhtenäisen koulukulttuurin luomista koko kunnan alueelle. Työskentely yhteisen pedagogisen mallin luomiseksi on alkanut ja sitä varten on perustettu pedagogisen kehittämisen tiimejä.
Niissä on edustus eskarin opettajista yläkoulun ysiluokan opettajiin. Kehittämisen painopisteiksi valikoituivat opetussuunnitelmasta nousseet ilmiöoppiminen, yhteisopettajuus, toiminnallinen oppiminen, joustava esi- ja alkuopetus, yrittäjyyskasvatus ja tieto- ja viestintätekniikka.

Tiimien jäsenet opastavat kaikkia kouluja pedagogiikan kehittämisessä järjestämällä yhteisiä koulutuksia, kouluvierailuja ja tapahtumia. Innovatiivinen kehittämistyö on käynnissä ja painottuu kouluilla lukuvuoteen 2022–2023. Kaikki kontiolahtelaiset opettajat eskarista ysiluokkaan ovat mukana luomassa yhtenäistä koulukulttuuria. Tietysti loistavimmalla asenteella!

Lehmon yhtenäiskoulun rakennustyömaa