Sisältöjulkaisija

angle-left Metsien hakkuut alkavat Ukonharjun ulkoilualueella

Metsien hakkuut alkavat Ukonharjun ulkoilualueella

Ukonharjun ulkoilualueen metsien hakkuut alkavat maanantaina 5.10.2020. Hakkuiden arvioidaan kestävän noin kaksi viikkoa. Hakkuut toteuttaa Metsä Group, ja ne tehdään puistometsänhoidon periaatteita noudattaen. Kunnan rajat ja toimenpidealueet merkitään maastoon punaisin nauhoin. Ukonharjun ulkoilureitit on suljettu hakkuutöiden ajan. Alueella on työn aikana valvoja, joka varmistaa, ettei työskentelyalueelle mene ulkopuolisia.

Hakkuista pidetään kaikille avoin yleisötilaisuus Kylmäojan koulun ruokasalissa (Pohjatuulentie 6) torstaina 1.10. kello 18 alkaen. Tilaisuudessa esitellään samalla laajemmin metsien merkitystä luonnon virkistyskäytössä ja metsänkäsittelyn vaikutusta metsämaisemaan. Tilaisuuden lopuksi esitellään alueelle suunniteltuja hakkuita. Yleisötilaisuudessa voi esittää hakkuisiin kohdistuvia näkemyksiä ja toiveita. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen. Tilaisuudessa tulee noudattaa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi suositeltuja toimintatapoja. Lähialueen asukkaita on tiedotettu hakkuista ja yleisötilaisuudesta jo etukäteen.

Hakkuiden tarkoituksena on avartaa ja elävöittää ulkoilureitin ympärillä avautuvaa maisemaa, edistää alueen virkistyskäyttöä ja suoda jäljelle jäävälle puustolle kasvutilaa. Samalla poistetaan vaurioituneita ja lahovaurioisia puita. Alueella kasvaa paikoin hienoja vanhoja mäntyjä, joista terveet ja hyväkuntoiset säästetään maisemapuiksi paikkoihin, joissa iso puu voi kasvaa asukkaiden kannalta turvallisesti. Kiinteistöjen välisillä metsäalueilla harvennetaan tiheitä metsiköitä ja poistetaan sairaita ja vioittuneita puita. Tavoitteena on avara eri-ikäisrakenteinen sekametsä. Alueelle jätetään laaja alue hakkuiden ulkopuolelle lisäämään ekologista monimuotoisuutta.

Hakkuilla pyritään turvaamaan metsien vihreys ja puuston elinvoimaisuus vuosikymmeniksi eteenpäin. Hakkuut toteutetaan jatkuvan kasvatuksen periaatteiden mukaisesti eli säilyttäen metsät peitteisinä. Alueelle ei tule avohakkuita, vaan puustoa käsitellään harvennus- ja poimintahakkuin. Puutavaraa ei varastoida pidempiaikaisesti asutusten välittömässä läheisyydessä. Tonteilta ei poisteta puita.

Hakkuut on tarkoitus toteuttaa oheisen suuntaa antavan kartan mukaisesti. Pienet muutokset ovat mahdollisia.