Sisältöjulkaisija

angle-left Yläkoulu tarjoaa monipuolisesti valinnaisaineita

Yläkoulu tarjoaa monipuolisesti valinnaisaineita

Yläkoulun aikana oppilaalla on kaikille yhteisiä opintoja 77 vuosiviikkotuntia ja valinnaisia opintoja 13 vuosiviikkotuntia. Valinnaiset tarjoavat onnistumisen kokemuksia, rakentavat monipuolisesti nuoren itsetuntoa ja lisäävät myös hyvinvointia. Tärkeä tavoite on, että oppilaan oma motivaatio ohjaisi valintoja. Valinnaisista opinnoista voi olla hyötyä jatko-opinnoissa, mutta minkään tietyn valinnaisenaineen opiskelu ei ole edellytyksenä toisen asteen koulutukseen.

Valinnaisten opintojen laaja tarjonta on yksi Kontiolahden koulun ylpeyden aihe. Koulu tarjoaa eri luokka-asteilla valittavaksi yhteensä yli 80 erilaista kurssia! Tarjonta rakentuu henkilöstön monipuolisen osaamisen sekä koulun ja sen lähiympäristön tarjoamien hienojen oppimisympäristöjen varaan. Valinnaisia opiskellaankin vaihtelevissa ympäristöissä: koululla innostavissa erikoisluokissa ja -tiloissa, jäähallissa ja monessa muussa liikuntapaikassa, metsässä, kalassa, joessa meloen ja valinnaisten kielten reissulla Keski-Euroopassa.

Kotitalous

Suuri koulu ja oppilaiden erilaiset kiinnostuksen kohteet mahdollistavat monipuolisen valinnaistarjonnan. Tarjolla on taito- ja taideaineiden, valinnaisten kielten ja tietotekniikan opintoja sekä yhteisiä oppiaineita tukevia ja eri oppiaineita yhdisteleviä opintoja. Tässä joitakin esimerkkejä kursseista: arkiherkkuja kotikeittiössä, monimateriaalinen käsityö, muotoilu, äänitä-sävellä-luo, robotiikka, sodat ja rauhat maailman muokkaajina, seikkailuliikunta, musiikkiliikunta ja valinnainen kieli (ranska, saksa, venäjä). Valinnaisilla opinnoilla voi myös tukea yhteisten aineiden oppimista: Don’t panic – englannin kertaus ja ruotsia tai LUMA-aineita lukioon aikoville esimerkkeinä näistä. Valinnaisista kursseista toteutuvat ne, joita riittävän moni oppilas valitsee. Ryhmäkoot vaihtelevat 12 oppilaasta (valinnaisten kielten aloittavan ryhmän minimikoko) reiluun kahteenkymmeneen oppilaaseen.

Muotoilu

Valinnaisten opintoja valitessaan oppilas opettelee myös sitovien valintojen tekemisen taitoja. Kun yläkoululainen tekee valintoja, hän miettii omaa kiinnostustaan, kavereiden valintoja ja usein myös valinnaisten opintojen työläyttä. Oppilaita kannustetaan miettimään valintoja monelta kannalta, vaikkapa sitä, että monipuoliselle kielitaidolle on kysyntää työelämässä ja että valinnaisilla kursseilla voi vahvistaa omaa osaamistaan jatko-opintoja varten sekä hankkia itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja.

Seikkailuliikunta

Ensi lukuvuoden valinnaisia esitellään oppilaille ennen joulua ja valinnat tehdään pian joulun jälkeen. Valinnaisten tarjonnassa huomioidaan jo tuleva yhtenäiskoulu ja syksy 2023, jolloin valinnaisia opiskellaan kirkonkylällä ja Lehmossa. Yhtenäiskoulujen myötä valinnaisten tarjonta muuttuu jonkin verran. Kumpaankin kouluun tulee omat vahvuutensa niin oppimisympäristöjen kuin henkilöstön osaamisen osalta. Valinnaisten opintojen tavoite pysyy samana: jokaiselle valinnanmahdollisuuksia, kiinnostavia sisältöjä ja motivoivaa tekemistä.

Kontiolahden koulun valinnaistarjontaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa https://peda.net/kontiolahti/kontiolahden-koulu/valinnaisaineet.

Helmitöitä