angle-left

Blogit

Rohkeita päätöksiä ja talouden realismia

Rohkeita päätöksiä ja talouden realismia
Talvi taittuu kevään kautta nopeasti kesään. Kontiolahdella isot asiat vyöryvät eteenpäin vauhdilla. Kunnan kehittämisessä on nyt meneillään monta asiaa, jotka kaikki kytkeytyvät toisiinsa.
Isoja asioita ovat ainakin: mahdollistavan kasvustrategian tarkistus, strategisen yleiskaavan ja Lehmon osayleiskaavan laadinta, taloustyöryhmän työskentely, yhtenäiskouluselvitys, Lehmon alueen varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys sekä Kontiorannan kehittäminen.

Mahdollistavan kasvustrategian tarkistus
Kunnan mahdollistava kasvustrategia hyväksyttiin kunnanvaltuustossa helmikuussa 2018. Kontiolahti haluaa kasvua ja asennetta. Strategia tarkistetaan vuosittain ja olemmekin esimiesten ja strategiaryhmän kanssa tarkentaneet, mitä kasvu ja asenne tarkoittavat.

Kasvua tavoitellaan asukasmäärässä ja verotuloissa, jotta kuntalaisten palveluja voidaan edelleen kehittää. Jotta kasvu toteutuu, tarvitaan siihen kaikkia. Kunnan maine syntyy jokaisen kunnan työntekijän ja luottamusmiehen sanoista ja teoista. Kasvu syntyy rohkeasta kokeilukulttuurista, uusista toimintatavoista, oman osaamisen kehittämisestä ja siitä, että asiat ratkaistaan avoimesti. Ihmiset ratkaisevat kaiken, joten kaikkeen edellä mainittuun tarvitaan osaamisen lisäksi parasta mahdollista asennetta.

Strategian tarkennus hyväksytään syyskuussa kunnanvaltuuston talous- ja strategiaseminaarissa ja asiaa käsitellään kaikissa kunnan työyksiköissä aivan kuten ennenkin. Jokaisen kunnan organisaatioon kuuluvan tulee tietää, mitä häneltä odotetaan strategian toteuttamiseksi.   

Strategisen yleiskaavan ja Lehmon osayleiskaavan laadinta
Kontiolahti tarvitsee aktiivista maapolitiikkaa ja suunnitelmallista kaavoitusta. Laadimme ensimmäisenä kuntana Itä-Suomessa strategisen yleiskaavan. Strategisen yleiskaavan tavoitteena on osoittaa maankäyttömme kasvusuunnat ja kehittämiskohteet. Ilman suurta, yksituumaista visiota kunnan kehittäminen on sattumanvaraista. Strateginen yleiskaava on ollut nähtävillä ja annettuihin palautteisiin annetaan vastaukset vielä ennen kesää.

Lehmon keskeisen sijainnin takia Lehmon osayleiskaava on yksi Joensuun seudun merkittävimmistä kaavaprojekteista. Osayleiskaavan tavoitteena on muun muassa Lehmon uusien asemakaava-alueiden osoittaminen, Lehmon taajaman tiivistäminen, virkistysalueiden ja –reittien osoittaminen sekä turvallisten ja toimivien liikenneratkaisujen osoittaminen. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja kaava pyritään saamaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020 aikana.

Taloustyöryhmän työskentely
Kontiolahti teki ylijäämäiset tilinpäätökset vuosina 2015, 2016 ja 2017. Vuoden 2018 tilinpäätös oli yli kolme miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2019 talousarvio näyttää kaksi miljoonaa euroa alijäämäiseltä.

Suurin syy alijämäisiin talouslukuihin on verotulojen negatiivinen kehitys sekä sisäilmaongelmaiset rakennukset. Huolimatta Suomen talouskasvusta ja Kontiolahdellakin alentuneesta työttömyydestä, kunnalle tilitettävät verotulot pienenivät viime vuonna. Kunta on myös huolehtinut siitä, että mahdollisimman moni saa työskennellä ja olla terveissä tiloissa. Väistötiloja on otettu käyttöön ja uusia investointeja tehdään kouluihin ja päiväkoteihin.

Myös uutta kirkonkylän terveysasemarakennusta suunnitellaan Siun soten kanssa ja piirustusten ja hankesuunnitelman tulee olla valmiita syksyllä 2019. Siun sote vuokraa rakennuksen ja hankesuunnitelman valmistuttua ratkaistaan, rakentaako uuden terveysaseman kunta vai yksityinen kiinteistösijoittaja.

Kontiolahti eroaa Pohjois-Karjalan muista kunnista ikärakenteensa takia. Nuoren väestön vuoksi palvelujen pääpaino on varhaiskasvatus- ja koulupalveluissa. Lisäksi kunnan tuloista reilusti yli puolet tulee verotuloista eikä valtionosuuksista. Palvelut Kontiolahdella on aina toteutettu tehokkaasti, mikä on hyvä asia. Hankalaksi asian kuitenkin tekee se, että tehostamisen varaa on vähemmän, mikäli palvelutasoa ei haluta heikentää.

Taloustyöryhmä käy läpi kaikki tilat, palvelut, ostopalvelusopimukset ja organisaatiorakenteen. Taloutta ei saa tasapainoon yksittäisillä toimenpiteillä eikä hetkessä, joten työryhmän tehtävä onkin laatia suunnitelma pidemmän aikavälin toimenpiteistä. Toimenpiteitä käsitellään syksyn talous- ja strategiaseminaarissa ja asiat otetaan huomioon ensi vuoden talousarviota laadittaessa. Tärkeää on, että kunnan toimintamenot pysyvät maltillisina ja investoinnit suhteessa vuosikatteeseen eivät saa nousta liikaa.

Yhtenäiskouluselvitys
Kontiolahden kirkonkylällä on 650 oppilaan yläkoulu, joka on yksi Suomen suurimmista. Oppilaista yli 80 prosenttia on kuljetuksen piirissä. Samassa yhteydessä on myös yli 200 oppilaan lukio.

Kirkonkylän alakoulun siirryttyä väliaikaistiloihin, on tarve tehdä kokonaistarkastelu kouluverkkoon. Kunnassa on 10 alakoulua ja laajasta alakouluverkosta halutaan pitää kiinni. Nyt selvitetään kolmea eri vaihtoehtoista mallia:
   1. uusi alakoulu kirkonkylälle
   2. yhtenäiskoulu kirkonkylälle ja toinen yhtenäiskoulu Kylmäojalle
   3. yhtenäiskoulu kirkonkylälle ja toinen yhtenäiskoulu Lehmoon.

Yhtenäiskoulu tarkoittaa, että oppilaat eskarista tai ykkösluokalta ysiin ovat samassa hallinnollisessa ja fyysisessä koulussa.

Tarkastelussa otetaan huomioon muun muassa uudisrakentamisen hinta, korjausvelan määrä ja aikataulu, pedagogiset näkökulmat, asiakas- ja henkilöstövaikutukset sekä kuljetuskustannukset. Myös lukion sijaintia selvitetään.

Kunnanhallitus on keskustellut eri vaihtoehdoista, aikatauluista ja kustannusarvioista. Kunnanvaltuustolle järjestetään iltakoulu asiasta toukokuussa. Tarkoitus on, että kunnanvaltuusto tekee periaatepäätöksen asiasta kokouksessaan 10.6.2019. Päätöksentekoa ei ole syytä lykätä, sillä kirkonkylän alakoululaiset ovat väistötiloissa, kunnes uusi koulurakennus valmistuu.

Lehmon alueen varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys
Kunnan voimakkain kasvu painottuu jatkossa kunnan eteläpäähän. Lehmon ja Kylmäojan alueen varhaiskasvatus kokee muutoksia rakennusten kunnon, perhepäivähoidon pienentymisen sekä kaavoittamisen ja uusien asukkaiden takia. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa selvitetään ja selvitystä käydään luottamushenkilöiden kanssa läpi vielä ennen kesää. Linjauksia tehdään syksyllä.

Varhaiskasvatus eroaa perusopetuksen järjestämisestä, koska palvelutarpeen ennustettavuus on vaikeampaa ja palvelujen järjestämisessä voidaan hyödyntää myös yksityistä sektoria palvelusetelin avulla. Kunnassa on jo nyt yksityistä toimintaa oman palvelutuotannon ohessa.

Kontiorannan kehittäminen
Kontiorannan varuskunta-alue lakkautui vuoden 2014 alussa. Alue on kunnan omistuksessa ja asemakaava on lainvoimainen. Suunnittelu ja kaavoitus on vieneet oman aikansa, mutta ensimmäiset loma-asuntokorttelit ovat nyt luovutuskunnossa. Suunnittelun rinnalla alueelle on rakennettu liikuntapaikkaverkostoa ja kaikki varikkoalueen tilat on saatu yrityskäyttöön. Alueella on uusi alakoulu, päiväkoti on toiminnassa ja Kruununrannan asuntoalue on rakenteilla.

Kontiorannan matkailuhanke etenee taustalla. Olemme jättäneet Pohjois-Karjalan Maakuntaliittoon EAKR-hankehakemuksen ”Kontiolahti Ecological Sport Resort”, jolla on kolmenlaiset tavoitteet:
   1. luoda alueelle uusi konsepti ja brändi
   2. tehdä esisopimukset alueen toimijoiden kanssa
   3. löytää investorit ja operaattorit ja tehdä heidän kanssaan sopimukset.

Tulemme lähiaikoina julkisuuteen Kontiorannan uuden brändin kanssa. Olemme käyneet myös neuvotteluja ensimmäisten loma-asuntojen rakentamisesta. Vire ja näkymä alueen kehittämiseen on positiivinen.

Kontiorannan kehittämisessä keskeisessä roolissa on ampumahiihtostadion. Kunta päällystää rullahiihtoradan alkukesästä, mikä lisää urheilijoiden ja leireilijöiden kiinnostusta alueeseen myös kesäaikana. Pelkästään viime lokakuun ja vuoden vaihteen välillä Venäjän A- ja B-maajoukkueet ja muut leireilijät toivat Joensuun seudulle 3000 majoitusvuorokautta. Parantuneet olosuhteet tuovat Kontiorantaan lisää leireilijöitä ja majoitustilojen tarve lisääntyy.

Kontiolahden Urheilijat on kunnan ja Business Joensuun tukemana Business Finlandin Finnish Winter Sport Clusterissa. Vuosi 2019 on virallinen yhteinen Suomi – Kiina talviurheiluvuosi.

Tavoitteena on saada houkuteltua kiinalaisia urheilijoita harjoittelemaan Kontiolahden ampumahiihtostadionille ja Joensuun seudulle. Kiinalaisten urheilijoiden harjoittelu lisäisi Kontiolahden ja Joensuun seudun asemaa merkittävänä ampumahiihto- ja talviurheilupaikkakuntana, kehittäisi valmennus- ja testausosaamista sekä matkailu- ja majoitustoimintaa.

Yhteenveto
Kasvava ja kasvua tavoitteleva kunta edellyttää rohkeita investointeja ja ennakkoluulotonta asennetta. Kuntatalouden jatkuva niukkuus asettaa kuitenkin reunaehtoja, jotka täytyy huomioida. Hyvällä yhteistyöllä, yksituumaisuudella ja innostavalla tavalla toimia on kuitenkin löydettävissä tapa, jolla kasvun kierre Kontiolahdella säilyy ja kuntatalous pysyy tasapainossa. Helppoa se ei ole, mutta mitään arvokasta ei ole koskaan saatu aikaan ilman suuria ponnisteluja.

 

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Yliopistokaupunkiseudut menestyvät yhteistyöllä

Kunnat kehittyvät entistä voimakkaammin eri suuntiin. Yliopistokaupungit ja niiden aivan...

Talousarviota laaditaan Kontiolahdellakin vaikeista lähtökohdista

Kuntatalous Suomessa elää tilastohistoriansa heikointa vuotta. Kuntien veroennusteet...

Ota yhteyttä:

JARKKO PEIPONEN

TOIMITUSJOHTAJA KONTIONLOIKKA OY
 050 472 4144
jarkko.peiponen@kontiolahti.fi