Blogit

Yrityksen kehittäminen

Yksiyrittäjän tai pienen yrityksen kehittäminen Valtaosa perustettavista yrityksistä Kontiolahdella käynnistyy yrittäjävetoisesti. Tällöin yrittäjä itse on ainoa yrityksen työntekijä ja myy yleensä omaa osaamistaan palveluina asiakkaille. Toisinaan yritysidea voi liittyä tavaroiden jälleenmyyntiin tai valmistukseen. Aloittavan yrityksen kehityskohteet liittyvät usein päivittäisten asioiden...

Kesäyrittäjyys

Kevytyrittäjyys Viimeisen viiden vuoden aikana on yleistynyt niin kutsuttu kevytyrittäjyys. Kyseessä on nimestään huolimatta käytännössä laskutuspalvelu tai ulkoistettu kirjanpito- ja tilitoimistopalvelu, jossa palveluntuottaja huolehtii kaikesta yrityksen taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyvästä ja henkilö itse keskittyy varsinaiseen toimintaan eli tuotteiden myyntiin tai palveluiden...

Kontiolahdella vuoden 2020 viimeisen puolen vuoden kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 15 prosenttia vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna. Teollisuudessa kasvu oli samana aikana Kontiolahdella yli 20 prosenttia. Alueen teollisuustoiminnan myönteinen kehitys on ollut nähtävissä, mutta kasvutahti ylitti odotuksemme. Positiivista on myös tukku- ja vähittäiskaupan (+8...

Alkavan yrityksen rahoitus Yrityksen alkuvaiheen suunnittelu on tärkeää. Hyvän suunnittelun ja toimialatuntemuksen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa, sillä tilastojen mukaan joka toinen uusi yritys lopettaa toimintansa kahden vuoden sisällä perustamisesta. Kontionloikan uusyritysneuvonnassa käymme läpi laajasti uuden yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. Suosittelemme aina myös...

Vuosi 2020 on taputeltu ja uusi vuosi jo pitkällä meneillään. Kontiolahden yritysneuvonnassa teimme ennätyksellisen vuoden. Palvelimme alueen yrityksiä yhteensä noin 900 kertaa. Kasvua edelliseen vuoteen asiakaskontakteissa oli 30 prosenttia. Kasvokkaiset tapaamiset olivat ennätyksellisen vähissä, mutta onnistuimme silti olemaan yrityksille avuksi hyödyntäen teknologiaa ja verkon kautta...

Kunnan elinkeinopalveluita tuottavana yhtiönä teemme Kontionloikassa hyvin monella tavalla yhteistyötä alueemme koulujen ja oppilaitosten kanssa. Meille on tärkeää olla mukana tukemassa opiskelijoiden yrittäjyys-, opiskelu- ja ryhmätyötaitojen kehittymistä. Paikallista toimintaa Kontiolahdella Paikallisesti olemme olleet mukana yläkoulujen yrittäjyyspäivässä, joka on perinteisesti...

Kontiolahteen on tulvinut tällä viikolla onnitteluja ja iloista mieltä. Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry valitsi Kontiolahden vuoden 2020 yrittäjyyskunnaksi. Perusteluihin oli koottu kattavasti useita asioita, joissa olemme yhdessä onnistuneet. Perusteluissa oli huomioitu muun muassa kunnan elinkeinopolitiikan onnistumiset, yhteistyö eri verkostoissa elinvoiman edistämiseksi, matalan kynnyksen...

Kontiolahden kuntastrategialla tavoitellaan kasvua ja loistavinta asennetta. Haluamme kasvua asukasmäärässä, työpaikkojen määrässä ja verotuloissa. Kasvun tavoittelu lisää positiivista ilmapiiriä ja asenne näkyy kehittämismyönteisyytenä sekä haluna palvella asiakkaita ja kuntalaisia. Kontiolahti on verotuloista riippuvainen kunta. Kuntalaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa pystytään...

Olen ollut pian 20 vuotta kunta-alalla töissä ja joka syksy on ollut tilanne, että erityisesti seuraava vuosi ja tulevat vuodet ovat kunnille taloudellisesti vaikeita. Itseänikin huvittaa, että miten uskottavalta tämä kuntalaisista ja luottamushenkilöistä kuulostaakaan. Perinteitä kunnioittaen ja käsi sydämellä voin kuitenkin todeta, että vuosi 2021 on Kontiolahdella taloudellisesti...

Kunnat elävät ehkä historiansa vaikeimmassa taloustilanteessa.

Tule kasvun imuun!

Kontiolahdelle syntyi kertalaakista yli sata työpaikkaa. Kunnan elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman kysymyksiin vaikuttavat monet tekijät. Kunnan maantieteellinen sijainti ja muuttoliike, maine ja muun muassa fiilistekijät ovat niitä asioita, jotka vaikuttavat kunnan vetovoimaan. Miten aikaansaamme kasvun? Miten luomme elinvoimaa? Kontiolahden kuntastrategiassa yhtenä kokonaisuutena...

Voi hyvinkin olla, että Helsinkiä lukuun ottamatta kaikki kunnat tekevät tältä vuodelta alijäämäisen tilinpäätöksen.

Rohkeita päätöksiä ja talouden realismia Talvi taittuu kevään kautta nopeasti kesään. Kontiolahdella isot asiat vyöryvät eteenpäin vauhdilla. Kunnan kehittämisessä on nyt meneillään monta asiaa, jotka kaikki kytkeytyvät toisiinsa. Isoja asioita ovat ainakin: mahdollistavan kasvustrategian tarkistus, strategisen yleiskaavan ja Lehmon osayleiskaavan laadinta, taloustyöryhmän...

Kunnat kehittyvät entistä voimakkaammin eri suuntiin. Yliopistokaupungit ja niiden aivan välittömässä läheisyydessä olevat kehyskunnat kasvavat. Kasvua tapahtuu väestön määrässä, työpaikkojen määrässä, verotuloissa ja investoinneissa. Tätä yliopistokaupunkiseutujen menestystä näillä mittareilla mitaten uhmaa hivenen vain muutama Lapin matkailua hyvin hyödyntävä kunta. Polarisaatio...

Seinänousu

Jos Kontiolahdelta pitää nimetä kaikkein mieluisin paikka, minulle se on ampumahiihtostadion maastoissa sijaitseva seinänousu. Seinänousua parempaa kuntoilupaikkaa saa hakea. Kesällä mäkeä voi kävellä, juosta tai rullaluistella, talvella hiihtää. Seinänousussa kunto kohoaa ja syke nousee. Seinänousu on jyrkkä ja sopivan mittainen. Vaikka se on haastava, se ei ole mahdoton. Jokainen...

Ota yhteyttä: